Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Trouw onwaardig: royalty verkoopt
C.V. Lafeber, 21 maart 2011

iets

Het is jammer dat Trouw naast het publiceren van goed onderbouwde artikelen ook af en toe zo verschrikkelijk de plank misslaat. Dit maal gaat het om het verhaal van A. Verbij, 'we hebben gehuild met Maxima'. Let wel, het gaat niet eens om de goedkope monarchale propaganda die stuk en krant diskwalificeert als wel om de gebruikte argumentatie.

De eerste ergernis leveren de kennis en het woordgebruik van de twee geraadpleegde Duitsers, Wörlitz en Seelmann, die bij alle koude drukte nauwelijks boven het laag-Duitse tv-journalistieke niveau uitkomen. De twee heren 'raken niet uitgedweept' over Zorreguieta en verschillen nauwelijks van de 5 miljoen Nederlandse mannen die deze mevrouw zo bij uitstek geschikt achten om op de troon te gaan zitten vanwege haar machtig borsten-, billen- en benenwerk om van verdere soortgelijke staatsrechtelijke lichaamskwaliteiten nog maar te zwijgen, waarvan mevrouw zich eveneens zeer bewust is. Nederlanders noemen die mannen hier de Jan- Mulder-republikeinen.

De heren — grootverdieners op de Duitse royalty-roddelbladen-markt - zwijmelen over die 'sprookjeswereld van macht, pracht en rijkdom' rond deze Argentijnse dame, dochter van een oorlogsmisdadiger à la de Duitser Lippe, maar zwijgen als het graf om over de arrogantie, de onnozelheid, de persoonlijke graai- en geldzucht van deze sluwe, in wezen niet eens zo snuggere vrouw, die ooit haar man domheid verweet.

De hele clan van majesteit en koninklijke hoogheden van 3 tot 70 jaar die zou door God voorbestemd zouden zijn om de lage landen te besturen, heeft elkaar daartoe een groot aantal veren in het achterwerk gestoken waarmee ze dagelijks lopen te prijken: multiculturele samenleving, micro-kredieten, watermanagement, bankierstalenten, maatschappelijke verantwoordelijkheid, nederigheid en gewoonheid, schilderen, arme-huisvrouwenonderricht, onbaatzuchtige belangstelling voor alles zonder enige veinzerij, goedkoop of gratis vervoer, wetenschappelijke belangstelling voor natuur, duurzaamheid en klimaat, etc. etc.

God heeft dat dus alles zo vanaf den beginne beschikt, want al vanaf 1544 dateren de 'Duitse bloedbanden'. Hier schort het aan enige historische kennis en vooral inzicht. De heren denken dat het Nederlandse volk er in geïnteresseerd is dat Amsberg nog in 2050 koning is dan wel 'door zijn jongste telg zal zijn afgelost, want 'die zekerheid vinden de Duitsers 'benijdenswaardig.' Ik ben nog nooit zo iemand tegengekomen.

'De Oranjemythe mag in Nederland uitgebloeid zijn, bij de twee Duitse quasi-geleerden bloeit zij als nimmer in Nederland. Hebben ze zelf niet genoeg van die ex-monarchalen, met wie ze wat kunnen knuffelen?

Van Beatrix weten de twee 'adelsdeskundigen' niet meer te vertellen dan dat mevrouw Amsberg met een Duitser getrouwd is geweest en dat ze het iedereen hier naar de zin wil maken, waarin ze dan natuurlijk uitstekend slaagt.

Ten bewijze van het feit dat ze zich niet zo' raar' kleedt als haar collega van Denemarken, wordt er een foto bijgezet van ' onze 'hardwerkende, originele, stijlvolle mevrouw, uitgedost met beestenvellen afkomstig uit - zo lijkt het — alle dierentuinen van de wereld samen. Geen woord echter over haar boosaardigheid, haar wantrouwen, haar stampvoeterij, haar doordrijverij, haar veinzerij, haar arrogantie. Wel heel veel lof dat ze alles zo goed doet, terwijl iets gezegd wordt dat we dat juist niet kunnen of mogen weten.

Van het Nederlandse republikanisme - en dat is de tweede ergernis, die de Duitse journalisten oproepen - weten de Duitse quasi-geleerden nog minder iets zinnigs te zeggen dan van de monarchie. Zeker, ze hebben een vooraanstaand lid van het Republikeins Genootschap (RG) opgedoken, maar er staat niet bij dat er veel actiever, spraakmakender, intelligenter en invloedrijker republikeinse genootschappen zijn, te weten het jonge Pro Republica, ooit ontstaan als protestbeweging in Brabant tegen het passieve en semi-monarchale Nieuw Republikeins Genootschap, NRG) dat zelf een reactie was op de luie oppervlakkigheid van de vaak spottend genoemde '21e eeuwse koninklijke patriotten van het RG,' gereed om op het pluche te springen wanneer daartoe de gelegenheid was. Natuurlijk zijn niet alle RG-leden de kat uit de boom kijkende monarchalen. Met sommigen van hen kunnen NRG-ers en Pro Republicanen het zelfs erg goed vinden.

Volgens de auteurs heeft de monarchie weinig of niets te vrezen van de republikeinen, ook al wijzen opinie-onderzoekingen op een duidelijke kentering, is er een anti-koninklijke politieke partij - de PVV - en begaan de leden van de clan de ene stommiteit na de andere. De kwalijke activiteiten van Amsberg zijn vooral onthuld door Pro Republica. Wij werden er zwaar voor gestraft door de toen de nog monarchale Volkskrant, terwijl aan die hetze ook Trouw een blauwe maandag heeft meegewerkt.

Journalisten als Hoedeman, groot vriend van de steenrijke Amsberg, voorzitter van de Ver. Journalisten Kon. Huis, auteur van een boek over 'koning Willem IV' (!) , frequent bezoeker van Wassenaar en Mozambique, durfden het toen aan een duur advocatenbureau op het straatarme Pro Republica te zetten, niet omdat wij majesteitsschennis zouden hebben gepleegd maar vanwege een volgens hen simpele formele vergissing of zoiets. We zijn nog vol goede moed maar we zien hier wel hoe de monarchie geduchte tegenstanders van de aardbodem wegvaagt. Het kost wel een paar centen maar de monarchie is verlost van Pro Republica. Er kraait geen haan naar. Niemand weet er verder van. Tot nu dan.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander