Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Hoe te vechten tegen een realiteit die de realiteit niet aanvaardt?
Door Roel

iets

Het oordeel van de psychiater staat vast en aanwezige media schrijft klakkeloos mee, 'Groot ‘recidive’ (herhaling) gevaar, dus, stoornis behandelen: 1e instantie beveiliging, 2e instantie behandeling.' Ondanks deze uitspraak blijft Erwin Lensink bewonderenswaardig rustig zitten, terwijl Psychiater J.J.F.M. De Man met zweet op zijn voorhoofd en een handtekening van de griffier in zijn binnenzak onder politiebescherming het gebouw verlaat.


Na 31 minuten volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.
Het is tegenwoordig mogelijk om zomaar 'volledig ontoerekeningsvatbaar' verklaard te worden. Dit gebeurde Erwin L. na twee korte gesprekken met twee verschillende deskundigen.

  1. een normaal gesprek 'in een vrije gespreksvorm' van zo’n anderhalf uur met de psychiater (volgens Erwin L. een half uur)
  2. een gesprek van vijf minuten met een psycholoog. (volgens Erwin Lensink één minuut)

Deze korte gesprekken kunnen hoogstens volstaan als eerste indruk. Waren het dan de achtenveertig stukken van justitie die de deskundigen mochten inlezen? Aan de hand van deze stukken werd te kennen gegeven dat Erwin Lensink eerder was opgenomen. Waaruit de deskundigen de conclusie hebben getrokken dat hij toen al, vanaf 2009, ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ moest zijn geweest. Waaruit hebben ze dit opgemaakt? Wegens ‘goed gedrag’ mocht Erwin Lensink toentertijd na twee maanden weer naar huis. Hier moesten de deskundigen nog wel even aan herinnerd worden, aangezien er geen enkel ontslagrapport of eindevaluatie is opgevraagd: 'Nee, dat rapport hebben we niet,' aldus psychiater De Man. (Die overigens zijn praktijk heeft aan de Koninginnegracht in Den Haag).

Psychiater De Man stotterde veelvuldig en gaf warrig antwoord. Hij zei dat Erwin Lensink een sissende vulkaan was. Deze opmerking kwam uit het niets, werd bewust geplaatst en door de pers dan ook overgenomen. Zijn betoog was verder dat: 'Erwin tijdens het gesprek, genoot van de aandacht, maar achteraf razend werd van de conclusies'. Deze opmerking 'razend' bleek, na doorvragen van mevr. Van Essen (de advocate van Erwin) niet op eigen observatie gebaseerd te zijn. Bij navraag, waarop deze opmerking dan wel gebaseerd was, reageerde De Man met: 'Ik geloof wel dat Erwin boos kan worden.'

De Psychiater achtte de kans op herhaling dan ook vrij hoog en 'klinisch' te noemen, wat wil zeggen 'direct door arts zichtbaar'. Dat moet immers wel, gezien het rechtstreekse contact met Erwin Lensink van korte duur is geweest. De Man gaf dit zelf ook aan: 'Hoewel ik te weinig info had om een risico analyse te maken,' wist hij te verklaren 'Deze sissende vulkaan wel zou moeten gaan uitbarsten.' Waarbij de psychiater tijdens het uitspreken van deze opmerking, naar Erwin keek, om de symbolische uiting over de vulkaan voor een tweede keer te plaatsen.


De op feiten gebaseerde waan.
Een vraag van Mevr. Van Essen aan de psychiater was: 'Wat is precies de definitie van een waan? Is dan bijvoorbeeld het scheppingsverhaal ook een waan?' De Man reageerde met: 'Een waan is pas een waan als het ruim over de realiteit bloest, en de gedachten niet gekoppeld zijn aan de realiteit. De realiteit die Erwin erop nahoudt is niet de realiteit die gedeeld wordt door andere mensen.' Na de vraag of De Man nog onderzoek had gedaan naar het waarheidsgehalte van de uitingen van cliënt, verklaarde De Man 'ik ben geen rechercheur.' Vervolgens vertelde van Essen dat het hier om een politieke overtuiging ging, waarop De Man zei: 'de waan kan waanachtige vormen aannemen, terwijl de wortels van de waan in de realiteit liggen.'

Deze uitspraak spreekt de voorgaande verklaring weer tegen. Nog een belangrijke opmerking van Psychiater De Man jegens Erwin Lensink was, 'Je ziet de realiteit niet zoals je het zou moeten zien'. (Er is blijkbaar sprake van een waarheid binnen een realiteit van De Man. Binnen deze realiteit wordt de discussie gevoerd. Er is dan ook geen enkele ruimte voor Erwin om buiten deze realiteit te praten. De psycholoog zet in deze het kader en buiten dat kader wordt niet gesproken. Wat nou als de waarheid zich buiten dit kader bevindt?)


Rapport psychiater en psycholoog 's morgens pas ontvangen.
Psychiater de Man en psycholoog Schilder hadden tijdens de zitting waarschijnlijk wat minder vragen van advocate Van Essen verwacht, aangezien hun rapport na herhaaldelijk aandringen door de advocate pas op de ochtend van de zitting pas was ontvangen. De advocate is dan ook halsoverkop naar Vught gereden om deze documenten alsnog met Erwin Lensink door te kunnen nemen. De psychiater heeft daarentegen een half jaar de tijd gehad om zijn werk te doen.


Tweede deskundige speculeert ook.
Schilder verklaarde: 'Erwin Lensink heeft last van synchroniciteit.' Dat wat hij allemaal verteld zou voor 'gewone mensen' moeilijk te volgen zijn. Erwin heeft veel instanties van informatie voorzien en zou zelf met deze stof wel 20 uur per week bezig zijn. Schilder zei: 'Het zou me niet verbazen als het voor hem een dagtaak is. Er zijn weliswaar verschillende dingen waarin Erwin geïnteresseerd is en dat maakt hem gestoord.' Toen Mevr. Van Essen doorvroeg wat deze dingen/onderwerpen dan waren, reageerde Schilder mompelend, 'Verschillende onderwerpen... het koningshuis... en lijnen naar andere onderwerpen.'

Ondanks het feit dat het OM om ontslag van rechtsvervolging heeft gevraagd, verklaarde Schilder gelukkig nog wel dat 'hij van mening was dat Erwin niet de intentie had iemand te raken met de waxinelichthouder.' Toch achtte hij de 'risico taxatie specifiek'. Schilder speculeert hiermee over een groeiend 'gevaarscriterium'. Dan stel je dus de volgende vraag: Is er sprake van een levensbedreigende situatie of direct gevaar?


Levensbedreigend?
Waarom is een gooier van een Waxinelichthouder van 625 gram en 7x11 cm, die zodanig tegen de gouden koets was gekomen dat deze enigszins was beschadigd, ineens levensbedreigend in de toekomst? De koets reed gewoon verder en er is ook geen lakei geweest die achteraf aangaf het van angst in zijn broek te hebben gedaan. Maar goed, deze houder zou 'rakelings' langs de lakeien zijn gegaan. In dit geval betekent 'rakelings', ongeveer 2 meter bij een persoon vandaan. Dat is dan zeker ook een poging tot 'zware mishandeling'.

Eerder werd het gooien van een verfbommetje naar de koets afgedaan met een boete van € 250,-, dit was anno 2005. Tijden veranderen snel. Of heeft het dan toch meer te maken met de stelling waar Erwin L. aandacht voor wil. 'Dat onze koningin onrechtmatig op de troon zit'.

De rechtszaak tegen Erwin Lensink was dinsdag 15 maart 2011 in het Paleis van Justitie te Den Haag. Onder streng toeziend oog van vier agenten, zat ik met enkele andere geïnteresseerden in een aparte videoruimte. Filmen verboden, ook met mobiele telefoon. Waarom?

Erwin Lensink zit nu al een half jaar vast en heeft 12 dagen in de isoleer gezeten. En nu hangt hem ook nog een jaar gedwongen medicijnen slikken boven het hoofd, met het oog op verlenging van een half jaar (indien zijn politieke overtuigingen dan nog niet uit zijn hoofd gebrand zijn).


Gedaan onrecht volgens Erwin Lensink.

  • Naar de vorige rechtszitting wilde hij naar eigen zeggen ook komen, maar het busje van de rechtbank, dat al een uur voor de deur in Vught stond te wachten, kreeg onterecht te horen dat Erwin niet meewilde.

  • 'Post is verduisterd en mijn laptop en USB-stick gestolen uit mijn huis.'

  • 'Autoriteiten handelen te kwader trouw jegens mij, dit is geen proces volgens rechtsgang.'

  • 'Wetten en rechten, artikel 1, 3 t/m 6 en 9 en 10 grondwet geschonden.'

  • 'Getuigen die ik voordraag worden niet gehoord en aangiften geseponeerd.'

Erwin vroeg om oprechtheid in deze zitting : 'Mag ik U vragen, wat is uw motivatie als rechter en krijg ik een eerlijk proces?' Hij kreeg op deze vragen geen antwoord.

Nog steeds geen antwoord en nog steeds vast. Wat is hier aan de hand?

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander