Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Boekrecensie "Op weg naar tachtig jaar oorlog" van Dr. J.J.Woltjer
door Leo Brabanticus, 31 maart 2011


Op weg naar tachtig jaar oorlog
Het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond.

Enkele weken geleden verscheen bij Uitgeverij Balans een boek, geschreven door de emeritus hoogleraar Dr. J.J.Woltjer: 'Op weg naar tachtig jaar oorlog. Het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond. Over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse Opstand'.

Voor niemand maar vooral voor de jeugd van ons protestantse volksdeel is het nauwelijks te behappen geweest hoe het gebied dat wij tegenwoordig Nederland noemen in een tachtig jaar durende oorlog zich vrij gevochten heeft van de Habsburgse monarchie. Dat is een simpele constatering, geen verwijt. De hooggeleerde auteur begint zijn boek aldus:'op een afstand lijkt het zo eenvoudig: het protestantse Nederland kwam in opstand tegen Spanje en vocht voor zijn vrijheid'.

Allen voelen wij echter aan dat de werkelijkheid veel ingewikkelder in elkaar steekt. Zowel de schoolmeesters in het basisonderwijs als de leraren in het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs als ook de professoren aan de universiteiten hebben voortdurend problemen gehad om eeuwenoude ficties over 'onze' vrijheidsoorlog en onderdelen daarvan als de trits 'God, oranje en het vaderland' te kritiseren, bij te stellen of geheel af te wijzen. Soms werd je er als docent doodmoe van om iedere jaargang opnieuw te moeten vaststellen hoe conservatief de opleiding van schoolmeesters was. En als een onderwijzer er al eens in slaagde om de kinderen alleen maar te laten twijfelen een overgeleverd verhaal, moest hij het bezoek vrezen van de kerkelijk inspecteur en stond hij doodsangst uit voor de verlenging van zijn arbeidscontract. Voor wie niet in een bepaalde denominatie was opgevoed, was het onvoorstelbaar moeilijk om de geloofsbarrière te doorbreken.

Welnu, professor Jurriaan Woltjer, zoon van een hoogleraar aan de Vrije Amsterdamse Universiteit van Abraham Kuyper, had de moed en de kwaliteit om het gevecht over het traditionele geschiedbeeld aan te gaan en als geloofsgenoot aan vele leerlingen in het protestants-christelijke onderwijs - maar ook ver daarbuiten - eerlijk, liefdevol, overtuigend en met grote kennis van zaken duidelijk te maken hoe anders de werkelijkheden zijn.

Ik heb temeer genoten van het boek, omdat ik zelf voor mijn eigen lessen en colleges altijd al gesnakt had naar een studie zoals onze geleerde, voorzichtige, behoedzame, betrouwbare, solide, vriendelijke en altijd voor iedereen openstaande collega ons gegeven heeft. Iedere docent kan nu met verwijzing naar Woltjer aannemelijk maken dat het nimmer de bedoeling is geweest van de 16e eeuwse opstandelingen een staat op te richten zoals deze er anno 2011 uitziet met deze gebieden, grenzen, monarchie, multireligiositeit, tegenstellingen etc. De opstand van 1568 was er niet een van de Nederlanden als wel een in de Nederlanden. Niemand wilde een territoriale - nota bene dwars door Brabant heen - noch een kerkelijke scheuring. Alles was in 1568 anders, totaal anders dan nu. Van een calvinistische revolutie was geen sprake evenmin als van een 'pannederlandse' opstand.

De door velen aangevoerde argumenten over de eeuwige spanning tussen het menselijk gedrag van vorsten en de leer van de niet aflatende goddelijke bijstand aan vaderland en vorst liepen immer en overal vast op het door gezin en school opgebouwde traditionele monarchale bolwerk. Geen van beide partijen kon tot voor kort de ander overtuigen, omdat de dogmata het wonnen van rationele en historische argumenten. Woltjers boek is een zegen voor het onderwijs en de vooruitgang.ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander