Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Mededeling van het bestuur
door de Webredactie, 23 maart 2011

ERWIN LENSINK, NUMMER 2022645

Beste lezers en leden van Pro Republica,

Erwin Lensink, gevangene nummer 2022645, is op 17 maart via een zogenaamd tussenvonnis veroordeeld tot verdere observatie in het Pieter Baan Centrum, de psychiatrische observatiekliniek van het Nederlands Instituut van Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) in Utrecht. Even afgezien van de partijdige en ondeskundige gronden waarop dit vonnis is geveld, is er een wachttijd van circa 15 weken voordat Erwin überhaupt opgenomen kan worden in het PBC. Vooralsnog zit hij dus weer in de Penitentiaire Inrichting (gevangenis) in Vught. Al bij al zal Erwin ruim een jaar (13 maanden) hebben vast gezeten voordat er in het najaar van 2011 een definitief oordeel zal worden uitgesproken over het werpen van een waxinelichthouder!

Wij hebben Erwin intussen uitgebreid telefonisch gesproken en willen het volgende laten weten:

Het gaat hem naar omstandigheden goed, hij wordt netjes behandeld en ontvangt geen medicatie. Hij is druk bezig om in samenspraak met zijn advocate Mariëlle van Essen zijn verdediging gestalte te geven. Als eerste heeft hij besloten de rechters mr. L. de Loor-Alwin, mr. A.H.T. De Boer en mr. R. Brand te wraken wegens schijn van partijdigheid.

Navraag bij de afdeling waar hij verblijft, namelijk unit 3 van het BSD (Buro Selectie en Detentie) over een mogelijke bezoekregeling levert het volgende beeld op. Advocaten, reclassering, familie hebben elke dag toegang tot hem van 09.00-12.00 en van 13.00-16.30 uur. Elk ander bezoek moet echter een wat ingewikkelder traject door en kan hem slechts spreken op woensdag van 10.50-11.50 uur. Daarvoor moet hij een bezoeksformulier invullen met naam, adres en geboortedatum van de gewenste bezoeker(s) en dit via zijn contactpersoon voorleggen aan de administratie. Die plant het dan in en dan is een kort bezoek mogelijk. Boeken, fruit, snoep meenemen is niet mogelijk.

Erwin heeft laten weten alle aandacht en steun enorm te waarderen. Op zijn schamele bezoekuurtjes is hij echter heel zuinig; volgende week gaat een kleine delegatie van het bestuur bij hem op bezoek. Mochten lezers/leden hem echter willen schrijven, dan stelt hij dat zeer op prijs. Aangezien hij geen internet heeft is hij met name benieuwd naar recente publicaties, persberichten en andere internet-reacties die zijn zaak regarderen. Hij gaf aan dat alles bekeken wordt, dus bij twijfel is het misschien aan te raden een versie naar de advocate te sturen, die het hem dan persoonlijk kan overhandigen. De adressen van de PI in Vught en de advocate staan onderaan vermeld.

Wat betreft de mogelijke acties die Pro Republica kan ondernemen ter ondersteuning van zijn zaak, hebben wij het volgende besloten:

  1. Officiële klacht bij het NIFP over het schenden van de richtlijnen die vermeld staan in de de Wegwijzer Pro Justitia. In deze wegwijzer wordt het gehele proces van rapporteren exact omschreven en in het proces tegen Erwin zijn deze richtlijnen zwaar geschonden. Ook zal onze klacht tegen het licht gehouden worden van de Best Practice Ambulant van het NIFP. Het boekje 'Best Practice Ambulant' is bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van onderzoek en rapportage. Alhoewel wij geen direct betrokkene zijn meent Pro Republica dat wij als mede-republikeinen nu en in de toekomst gerede kans lopen een 'waan' in de schoenen geschoven te krijgen.
  2. Officiële klacht bij de Haagse Rechtbank over de procesgang (partijdigheid etc.). Ook hier zijn wij geen direct betrokkenen, maar menen wij als Pro Republica dat de geëtaleerde rechtsgang geen enkele garantie biedt voor een eerlijk proces voor de Nederlandse burger tout court en republikeinen in het bijzonder.
  3. Klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege over het functioneren van psychiater J.J.F.M. de Man en psycholoog F.G. Schilder. Ook hier geen direct persoonlijk belang, maar wel iets om je als Nederlandse burger buitengemeen zorgen over te maken. Mocht u à titre personnel behoefte voelen schriftelijk met psychiater de Man van gedachten te wisselen over zijn vakgebied, dan kunt u hem schrijven.
  4. Amnesty International en Human Rights Watch zullen wederom een brief van ons ontvangen met het urgente verzoek Erwin Lensink aan te merken als politieke gevangene.
  5. Alle politieke partijen zullen een brief ontvangen met het verzoek specifieke kamervragen te stellen over dit showproces.
  6. Met collega-websites zoals klokkenluideronline en anarchiel wordt in deze nauw samengewerkt en artikelen doorgelinkt.
  7. Verder staan er nog een paar ludieke acties op stapel, waarover wij in dit stadium niets los kunnen laten om het effect niet verloren te laten gaan.

Wij worden veelvuldig benaderd door de pers (Volkskrant, Nieuwe Revu, NRC, Powned, Radio West etc.) en er is al het een en ander verschenen.

Wij houden u op de hoogte. Leve de Republiek!

Namens het bestuur
Marjan Smits
voorzitter Pro Republica


ADRESSEN:

Erwin Lensink:
Penitentiaire Inrichting
t.a.v. de heer G.W. Lensink
Afdeling BSD, unit 3
Postbus 10055
5260 DH Vught
tel. 088-0744000

Mr. M. van Essen (advocaat van Erwin Lensink):
Korver en Van Essen
advocaten | lawyers
Herengracht 462
1017 CA Amsterdam

J.J.F.M. De Man (psychiater):
Maatschap De Man & Roorda
Koninginnegracht 67
2514AG 's-Gravenhage

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander