Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Responsabilisering
Jelger Froma

iets

Er zijn veel wetten op deze planeet. Zo zijn er goede wetten en slechte wetten, rechtvaardige wetten en onrechtvaardige wetten, begrijpelijke wetten, maar ook bizarre en wereldvreemde wetten. Een greep uit enkele bizarre wetten leert dat de wetgever soms de weg totaal kwijt is. Het is verboden om te sterven in het Engelse parlement, gele margarine in bezit hebben is illegaal in Missouri (V.S.) en Tibetaanse monniken moeten om toestemming vragen aan de Chinese overheid om te mogen reïncarneren.

In Nederland hebben we natuurlijk ook wetten die regelmatig een wenkbrauw doen rijzen en anders zorgen Nederlanders daar zelf wel voor. Artikel 81 van boek 1 van het Burgerlijk wetboek is een heel romantisch artikel. Daar staat in dat echtgenoten elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd zijn. In de jaren 20 van de vorige eeuw klaagde een man zijn ex-vrouw aan vanwege dit artikel. Zij was namelijk weggelopen van hem en hij wilde haar terugvorderen op basis van dit artikel. Tevens eiste hij een schadevergoeding omdat hij een werkster in had moeten huren. De vorderingen werden overigens niet toegewezen.

De meeste artikelen van de Grondwet gaan over de positie van de koning en over wat er gebeurt als hij zich ziek, zwak en misselijk voelt of botweg geen zin heeft om een wet te ondertekenen. Het laatste artikel dat over de koning gaat, artikel 41, kan zo bij bovenstaande wetten geplaatst worden. Leest u mee? De koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in. Huis betekent hier de woning en de hofhouding en niet het Koninklijk Huis.

Dit artikel betekent dat Beatrix de vrijheid heeft om haar woning en haar hofhouding te organiseren zoals zij dat wil, maar de formule met inachtneming van het openbaar belang zorgt ervoor dat hiervoor wel de ministeriële verantwoordelijkheid geldt. Als het staatshoofd dus op een kwade dag besluit om in het paleis schilderijen van Videla te laten plaatsen, Hugo Chávez als chauffeur neemt of een standbeeld van Mubarak boetseert en in de hal zet, dan is Rutte daar verantwoordelijk voor. De voorbeelden zijn wat overdreven, maar het geeft goed aan hoe beschermd de koningin is. Zelfs als ze een paar tulpen in een vaas zet is de premier daar op aan te spreken.

Het volstrekt absurde artikel 41 van de Grondwet is de bijl aan de wortel van de rechtstaat. Net als artikel 42 — dat van de ministeriële verantwoordelijkheid — schendt het een belangrijk principe dat nodig is voor het goed functioneren van een maatschappij. Iedereen, ongeacht geboorte of wat dan ook, is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden. Daarop kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden, want de koningin in de ivoren toren is gewoon van vlees en bloed, net zoals de verzorgster die bejaarden verschoont of de militair die zijn leven riskeert. Zij is niet meer of minder dan een ander en zeker niet op basis van iets dat niet objectief waarneembaar is zoals God.

Daarom is het tijd voor een responsabilisering van het koningshuis. Het wordt tijd voor de monarch om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat ze doet of zegt, net zoals die andere 16,5 miljoen Nederlanders. Schuilen achter Papa Premier is er niet meer bij. Kinderen van 12 jaar en ouder zijn al zelf verantwoordelijk voor wat ze doen. Nu het koningshuis nog.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander