Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Frijhear V
Age Frijhear Popta van Menaem

iets

Het Tahrirplein in Tilburg ten tijde van Willem II is de Heuvel aldaar. Kwamen daar toen mensen bijeen in opstand tegen de monarch? De gewone mensen in Tilburg hadden het te druk in hun kommervol bestaan. Bovendien, sommige van hun dochters brachten geld binnen. Dat kregen ze op Koningshoeven na hun diensten aan de Koning. De bovenlaag daar wilde van niets weten (behalve dan dat in de stad en de omgeving soms al te duidelijk kinderen werden geboren met oranje dikke koppen). Na hun vader kwam Willem III erfelijk op de troon. Elders van (ongeveer) hetzelfde laken een pak.

Het is Moebarak, staatshoofd, niet gelukt zijn zoon Gamal als opvolger op de troon te krijgen. Erfelijke dictatuur, neen. Kwam dat door de mensen op het plein. Ja en nee. Heldring (NRC 10/2 — lees die courant!) zegt dat die mensen op het plein niet het volk waren. Het was nog geen 1%. De anderen bleven bang weg, of lagen aan het strand van de Middellandse Zee of elders. Het zou hun tijd wel duren. Mij interesseert vooral een groep die ook niet op het plein was: de militaire top. Volgens mij heeft die groep, gedwongen door het plein en door de wereld die naar het plein keek, Moebarak naar (zijn riante) huis gestuurd.

Ze moesten wel, anders was het oorlog, ook voor hen. Het worden vrije verkiezingen en een burgerregering? Wel even afwachten en verder zien.

Pro Republica is ook een soort Tahrirplein. Doe daar wat u goeddunkt. We zien het effect mettertijd wel (of niet natuurlijk). Mijn ernstige vraag is: Waarom krijgen wij hier (voorlopig?) geen vrije verkiezingen voor een niet-erfelijk staatshoofd? Welnu, Mevrouw van Amsberg is veel handiger dan Moebarak. Zij heeft geen leger, maar zij heeft wel aanhang en slimme en toegewijde ambtenaren. Hoe komt zij aan die aanhang? Natuurlijk ook door 30 april, deze keer in Weert en Thorn. Het hoge Koninklijke bezoek wordt gedurende lange tijd voorbereid. Het waren weer veel mensen met vlaggetjes die dansten en met wel duizend man politie. Alles moest er voor wijken..

Een jongste klein expeditie van mevrouw B. van Amsberg ging naar Amsterdam, naar het huis ‘Nieuwe Liefde’ van Huub Oosterhuis en zijn sponsor. Denk toch eens aan Hamelen, zeg ik. Niet aan de rattenvanger, maar aan de kindervanger. Door zijn lied en muziek trekken ze achter Oosterhuis aan. De koningin trekt als het ware mee. Die kinderen worden zo ook haar fans! Daarom is ze daar in de ´Nieuwe Liefde´. Sinds de begrafenis van de heer C. van Amsberg is Oosterhuis een soort kamerheer van de koningin. Oosterhuis is trouwens ook lijstduwer van de SP. Is er verband tussen deze status en het verdwijnen van het anti-monarchie-artikel in het SP-partijprogramma? Oosterhuis schreef mooie liederen voor kerk en kassa, maar hij heeft ook heel graag veel mensen achter zich aan.

Dat heeft hij dus gemeen met mevrouw van Amsberg, zogezegd rotgenoten in hun motieven. Is dat een dwaze analyse? Mijn familielid in het Kabinet van de Koningin zegt: ‘ik zeg niets’. Onlangs, per 1 januari, is Jonkheer Jan Jaap de Graeff ook kamerheer van mevrouw geworden. Wat een dergelijk kamerheer doet, weet ik niet.

Ik denk dat hij die functie heeft tot eer van zichzelf, maar vooral tot meerdere eer van mevrouw Van Amsberg en tot bestendiging van het Huis van Oranje en de troon. Jan Jaap is Algemeen Directeur van de Vereniging Natuurmonumenten met bijna 900.000 leden. (Hoe is Jonkheer Jan Jaap op die plek terechtgekomen?) In Natuur en Landbouw hebben hoogadellijke families, met hun riante landgoederen, een handvol vingers in de pap.’

In mijn eerst ‘Frijhear’ schreef ik: ‘Over de verkiezing gaat het dus, die in de toekomst en ook die van 1815. Al kun je dat moeilijk een verkiezing noemen. Dat was meer een niet-verkiezing, kiezen door mensen in een wurggreep. Dat nagaan. Eens kijken wie daar in 1815 allemaal bij waren en die geen bek mochten opendoen, en dat nog pikten ook.’

Laten we nu voor de aardigheid eens donkerbruin gaan vermoeden. Anderen weten het zeker. Die vrije verkiezing van het staatshoofd komt er niet. Napoleon en 1815 zijn voorbij. Wie zijn spelers?

Wel, de zelf benoemde priesterdichter Oosterhuis en Jonkheer Jan Jaap de Graaff, algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten.

Zij zitten bij de Majesteit aan tafel. Wie zijn er nog meer aangeschoven? Natuurlijk de heer J. Marijnissen, befaamd socialist (behalve op dit punt). Het zijn hele stoeten, waaronder ook diegenen die pleiten voor een erfelijk ceremonieel koningschap. Zo komt dat donkerbruin vermoeden hier tot donkerbruine werkelijkheid.

In Egypte hangt het af van de militaire top hoe het verder gaat met echte democratie. Hier staan Oosterhuis, De Graeff en Jan samen met vele anderen (voorlopig) een echte democratie met vrije verkiezingen van het staatshoofd in de weg. Dank u wel, heren.

Mijn oproep van weleer is kijken vanaf ons Tahrirplein Pro Republica naar wie het eigenlijk zijn, die vele anderen van hier boven. Het zijn onze grootste tegenstanders op de weg naar de Republiek.

Age Popta van Menaem.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander