Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Mensenrechtenschending in een democratische rechtstaat
Door Ger Mennens

iets

Het is merkwaardig dat de vrouw die in haar kersttoespraken en op staatsbezoeken voor de camera's tettert dat zij mensenrechten heel belangrijk vindt, in werkelijkheid een loopje neemt met diezelfde mensenrechten. Achter de façade van een vriendelijk gezicht — dat ze nauwkeurig geregisseerd in beeld brengt op het moment dat de camera loopt, maar dat per ongeluk wegvalt wanneer zij denkt dat de camera niet draait — zit zij zelf aan de basis van het onderdrukken van mensenrechten. Ik bedoel met name het recht op informatie aangaande openbaar bestuur en het recht op vrije meningsuiting. Vooral dat laatste recht is interessant.

Waar dictators zoals Mubarak wordt verweten dat zij hun volk onderdrukken en het recht ontzeggen om kritiek te uiten op de regering — opdat zij het volk verder kunnen uitbuiten. Dat doen zij ten eerste door hun vermogen via de belastingen te doen groeien. Vervolgens misbruiken zij en passant hun positie in allerlei privé ondernemingen om ook langs die weg geld binnen te harken — wordt het in Nederland allemaal normaal gevonden als uit stukken blijkt dat Beatrix of een ander lid van het Koninklijk Huis zich op analoge wijze gedraagt. Waar normale politici elke schijn van belangenverstrengeling moeten zien te voorkomen mag de koningin, als regeringsfunctionaris, gewoon haar gang gaan. Aan tafel schuiven bij de top van Shell, deals sluiten met haar Bilderbergvrienden, het hebben van belangen bij de ING, de lijst is te lang om op te noemen.

Mevrouw Van Amsberg staat immers boven de wet en boven het volk omdat zij zich meer zou mogen voelen dan het volk en door God hemzelf is uitverkoren. Vandaar dat wij gewend zijn om te zeggen “Oranje boven.” Waar een gewone politicus, wanneer hij beschimpt wordt of een taart in zijn gezicht gegooid krijgt, niet zo snel zal ambiëren om iemand die kritiek op hem heeft voor 5 jaar monddood te maken door voor hem een gevangenisstraf van 5 jaar te regelen, vinden we het allemaal normaal dat mevrouw Van Amsberg deze privileges wel heeft. Een rot ei, taart of waxinelichtjehouder gegooid uit kritiek op haar functioneren, wordt zonder dralen opgeklopt tot “aanslag.” Een soort privé noodtoestand ten behoeve van Beatrix, om op die wijze alle kritiek de kop in te drukken.

Dat kan en mag allemaal maar zo in Nederland. En waarom? De koning is onschendbaar en kan zich niet verdedigen. Vandaar dat extra artikel dat “belediging” van hare majesteit strafbaar stelt. Dat is analoog aan het strafbaar stellen van kritiek en het monddood maken van politieke tegenstanders, zoals dat in een dictatuur gebruikelijk is. Hare majesteit blijkt bekwaam te zijn in het aanspannen van een kort geding als het gaat om haar ongewillige publicaties in kranten. Dat is prima, daar heeft elke Nederlander recht op. Ook zou de koningin gewoon via het verbod op laster of smaad haar doel kunnen bereiken als zij zich beledigd zou voelen en indien hetgeen datgene waar die belediging betrekking op heeft onwaar is. Aangezien mevrouw slim en handig genoeg is om naar de rechter te stappen via een KG, moet eens opgehouden worden te stellen dat “de koningin zich niet kan verdedigen.” Zij kan zich prima verdedigen en beschikt daarboven nog eens over het grootste netwerk van het land, een netwerk dat de normale burger niet eens heeft.

Dus waarom is dan nog het verbod op majesteitsschennis nodig? De reden: de wetsartikelen die laster en smaad verbieden geven Hare Majesteit minder mogelijkheden om mensen met kritiek de mond te snoeren. Want, uiteraard is een “belediging” (Smaad of Laster) NIET verboden indien de “belediging” berust op de waarheid. Uiteraard zal hare majesteit het als een belediging opvatten wanneer bepaalde onprettig klinkende waarheden door critici zouden worden geuit. Maar ja, zodra eenmaal bewezen is dat hetgeen beweerd wordt daadwerkelijk waar is, dan houdt het voor haar op.

En denk je eens in wat zo een rechtszaak dan aan gezichtsverlies voor haar zou opleveren. Zeker daar zij de rechter uit naam van haarzelf een oordeel tegen haar zal horen uitspreken, als een soort externe reële stem van het innerlijke geweten. Daarom is het voor haar extra handig kritiek de kop in te kunnen drukken door het verbod op majesteitsschennis. Ten eerste, de sanctie is 5 tot 10 maal hoger dan bij gewone laster of smaad. Dat schrikt wel even af om kritiek op haar te uiten. Mooie afschrikkingstruc. Voorts, bij majesteitsschennis, is het enkele beledigen al genoeg om iemand op te sluiten, ook al berust de belediging/kritiek op de waarheid.

Waar ligt dan de grens? Opvallend in de formulering van dit artikel is dat anders dan bij laster, geen nuance is gemaakt indien het gaat om waarheden. Bovendien om ons nog meer af te schrikken zijn er, anders dan bij gewone laster, voor de koningin nog tal van extra mogelijkheden om je de mond te snoeren: de sanctie op majesteitsschennis kan namelijk voorts nog eens worden verhoogd met ontzetting van het kiesrecht of het uitoefenen van een beroep. Op die manier verzekert een lid van de regering zich ervan dat wij niet ongestraft kritiek op haar kunnen uitoefenen.

Gelukkig werd het majesteitsschennis artikel gedurende lange tijd door de rechter waarschijnlijk een ouderwets artikel gevonden, dat — net zoals de monarchie — niet meer past in onze moderne samenleving. Daarom werd het zelden toegepast. Maar hoe zeker kunnen we daarvan blijven? De zaak rondom de waxinelichtjeshouder-gooier Erwin Lensink bewijst dat niets zeker is. Kritiek wordt hardhandig met veel bombarie de kop in gedrukt en de gangbare rechterlijke procedures en rechten van verdachten worden even opzij gezet, omdat het hare majesteit op de manier wellicht zal behagen. Ook hier gaat het wederom om mensenrechten en vraag je je af wat nu precies nog het verschil tussen monarchie en dictatuur is.

Vergelijk maar eens. Mensen zoals Mubarak:

missen democratische legitimatie (komen door erfrecht, familiebanden of vervalste verkiezingen aan de macht)

schenden mensenrechten

verrijken zich ten koste van de burger en middels belangenverstrengeling opdat zij kunnen behoren tot de rijksten der aarde

zijn decennia lang aan de macht

dulden geen kritiek

gebruiken de staatstelevisie om de werkelijkheid te maskeren (wij hebben daar Maartje van Weegen voor)

proberen op die wijze het volk te manipuleren

handelen uiteraard in het geheim en geniep achter de schermen (wij hebben dat in ons land zelfs “gezellig” formeel geïnstitutionaliseerd middels het “Geheim van Noordeinde”) en dit alles opdat het volk “niets komt te weten en op die wijze dom wordt gehouden,” opdat het niet in opstand kan komen.

Nu is het uiteraard een “belediging” om monarchie te vergelijken met dictatuur. Klinkt allemaal zeker als een onwaarheid als men zich bedenkt dat relaties met mensen die in het verleden geflirt hebben met het fascisme voor de Oranjes normaal zijn. Nu is het eigenlijk ook wel een beetje erg gemakkelijk voor Beatrix om mensen die kritiek hebben te mond te snoeren door te stellen dat het niet berust op bewijs of waarheid. Daar zij zelf immers alles eraan doet om de waarheid te verdoezelen, juist door het “Geheim van Noordeinde”, rest ons vaak niet meer dan ons logisch verstand te gebruiken en te redeneren 1 + 1 = 2. Een op Wiskunde gefundeerde waarheid. Bewijs en waarheid berusten dan op de deductieve methode. Aangezien hare majesteit er zelf alles aan doet om zaken voor ons achter te houden, is het bewijs immers vaak niet mogelijk. Daar moet ze dan niet over klagen.

Doen wij dan echt moeilijk? Wij zijn toch ook niet echt zo ontzettend vervelend... Hoorde de regering ooit de volgende kamervragen: “Was de regering op de hoogte van de mensenrechtenschendingen in Egypte, zo ja, waarom heeft de regering haar wapenexport naar dat land gecontinueerd en Mubarak gesteund? En wat is de invloed hierbij geweest van Shell en het staatshoofd, waarbij in het bijzonder de invloed van laatstgenoemde in haar hoedanigheid als groot-aandeelhouder van Shell?” Nou, zo vervelend maken we het Beatrix ook weer niet.

Waarom dan wel omgekeerd? Mensenrechten en Nederland: we hebben het wellicht niet nodig om en masse de straat op te gaan om onrecht aan de orde te stellen, zoals in Egypte gebeurde. Wij hebben gelukkig het geschreven woord via bijvoorbeeld internet. Maar wat wanneer het internet ook in de manipulerende handen valt van kwaadwillende lui? Zelfs in de VS, algemeen beschouwd als kampioen democratie, is dat mogelijk, zoals we bij Wikileaks hebben kunnen zien. Dus waarom zouden we erop vertrouwen dat Beatrix haar netwerk daar niet voor zal gebruiken?

Welterusten mensen, slaap lekker...

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander