Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
De nieuwste streek van Bea Amsberg
Hans Vogel

iets

Ze lijkt het maar niet af te leren. Maar hoe nadrukkelijker mevr. Amsberg probeert haar zin door te drijven, des te duidelijker is het dat zij in werkelijkheid de wanhoop nabij is. Goed nieuws dus!

Wat is er namelijk gebeurd? Een zekere Huub Oosterhuis, 'theoloog en goede vriend van de koninklijke familie' beweert in Trouw van 19 februari dat de kersttoespraak van mevr. Amsberg door de PVV is gecensureerd. Deze godgeleerde heeft de gotspe om te zeggen: 'zij heeft allerlei dingen niet kunnen zeggen die ze wel wou zeggen. Omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn.' Voor godgeleerden (mensen die hebben doorgeleerd in een vak dat zich bezighoudt met iets waarvan het bestaan niet kan worden aangetoond) kun je om te beginnen al niet heel veel respect hebben zodra ze zich met politiek gaan bemoeien, maar deze Oosterhuis maakt het wel erg bont, zelfs voor een theoloog.

Laten we er evenwel van uitgaan dat Oosterhuis de theologische schoenpoetser is van de familie Amsberg, zoals Fasseur hun geschiedkundige schoenpoetser is. Een schoenpoetser is nog geen vriend. Het feit alleen al dat iemand zich in de pers durft te afficheren als 'vriend' van de familie is al waanzinnig. De familie heeft helemaal geen vrienden en zeker niet als het gewone burgers zijn. Ooit gold Freddie Heineken als vriend van de familie. Tot het moment dat mevr. Amsberg kort voor haar inhuldiging kenbaar maakte dat zij voortaan aangesproken wenste te worden als 'majesteit.' Heineken bestond het om te hierop te antwoorden: 'ik ken zomertijd en ik ken wintertijd, maar ik ken geen majesteit.' Vanaf dat moment werd hem voor altijd de toegang tot het paleis ontzegd.

Een nietige aardworm als Oosterhuis is misschien in zijn eigen ogen een 'vriend van de koninklijke familie', maar rekent u er op dat de familie hem hoogstens beschouwt als een nuttige idioot. Voor die familie is de wereld immers verdeeld in de eigen familie (inclusief criminele aanhang) en de rest van de wereld. En dat zijn in beginsel dus geen vrienden.

Moeder Amsberg heeft het blijkbaar niet zo op de PVV, zoals al bleek bij de kersttoespraak van 2009 toen zij kritiek uitte op de 'verwildering' van de Nederlandse samenleving. Zulke dingen mag zij helemaal niet eens zeggen. Mevrouw wordt namelijk geacht boven de partijen te staan. Haar mening doet er niet toe, althans dat wordt ons burgers steevast voorgehouden. Niets is echter minder waar. Mevrouw heeft wel degelijk een mening over van alles en nog wat en durft die mening ook nog aan de grote klok te hangen. Het is immers niet een vrouwtje dat zich door wie of wat dan ook de wet laat voorschrijven.

En uitgerekend zij zou zich laten censureren door de PVV? Kom nou toch! Ze heeft in elk geval een theoloogje voor haar karretje gespannen om dat idee rond te bazuinen, maar gelooft u dit toch vooral niet.

Die Oosterhuis is niet alleen een nuttige idioot en een hofnar, maar ook een verachtelijke farizeeër. Heeft hij soms geprobeerd zijn meesteres op andere gedachten te brengen ten aanzien van Erwin Lensink? Als hij dat al heeft gedaan, dan is er niet naar hem geluisterd. Voldoende reden voor een gelovige theoloog om ogenblikkelijk het contact met de onbarmhartige mevr. Amsberg te verbreken!

Erwin Lensink zit al bijna een half jaar gevangen in de zwaarstbewaakte gevangenis van Nederland, voor het werpen van een waxinelichthoudertje naar een gouden pantserkoets. En terwijl die jongen wordt gefolterd laat mevr. Amsberg een ingeblikte lading lariekoek en huichelarij over de Nederlandse TV-kijkers uitstorten. Onderwijl zit zij op uw kosten op een landgoed in Patagonië dat met uw belastinggeld is aangeschaft. En maar zwatelen over naastenliefde en solidariteit. En die Huub Oosterhuis, die 'vriend van de koninklijke familie' heeft blijkbaar ook zijn mond niet opengetrokken over Erwin Lensink. Net als zijn meesteres rept Oosterhuis van naastenliefde en tolerantie. Zal ik u wat zeggen? Ik ben bang dat die hele Huub Oosterhuis gewoon een Judas is.

Maar Oosterhuis is volgens mij ook meer dan dat. In het licht van de recente nogal kritische uitspraken van dominee Carel ter Linden ten aanzien van de diepgang en oprechtheid van de godsdienstige gevoelens van de Waterprins, moeten we ervan uitgaan dat Ter Linden, gelijk indertijd Freddie Heineken, nu persona non grata is ten hove.

Oosterhuis ziet nu zijn kans schoon en solliciteert alvast naar de lucratieve en publicitair interessante baantjes die mogelijkerwijs in het verschiet liggen: inhuldiging van de Waterprins en zijn importbruid, grafrede voor mevr. Amsberg en zo nog wat van dergelijke gelegenheden. De theoloog als ordinaire baantjesjager. Ach, wie opportunist en Judas is, kan er nog wel enkele functies bij hebben, nietwaar?

Meteen buitelden allerlei kamerleden over elkaar heen met vragen over de 'beïnvloeding door de PVV'. De nepsocialisten aller partijen verenigen zich tegen de PVV en doen aldus precies wat mevr. Amsberg wil dat zij doen. Ze tuinen er met open ogen in. Niemand beseft blijkbaar dat mevr. Amsberg nu probeert de verkiezingen te beïnvloeden. Maar zij mag zich HELEMAAL NIET BEMOEIEN met partijpolitiek en verkiezingen. Zij hoort gewoon te zwijgen. Alles wat zij zegt en doet valt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de raad van ministers, de 'premier.' Alles wat zij in het openbaar zegt, dus ook een kersttoespraak, moet worden gecontroleerd door de 'premier.' In het zotte Nederlandse staatsbestel is namelijk niet de 'koning' verantwoordelijk voor de dingen die hij zegt, maar de 'premier.'

Het één-tweetje tussen Oosterhuis en mevr. Amsberg is een doortrapte, slinkse truc om vlak voor de statenverkiezingen de kiezer af te keren van de PVV.

Inmiddels heeft de afvallige priester (een bijzonder laakbaar soort) Oosterhuis pijlsnel zijn woorden weer ingetrokken. Als ex-Jezuïet zou hij toch als geen ander moeten weten dat het niet makkelijk is om god te dienen. Het nog veel en veel moeilijker om een nukkige, onberekenbare tante als mevr. Amsberg te dienen. Maar ja, sommige mensen leren nooit...

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander