Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Heden Edwin, morgen gij!
Hans Vogel, 13 februari 2011

Stel, u bent gepromoveerd aan een goede universiteit, u bouwt aan uw carrière en stel u wordt verliefd op een meisje. U bent in de wolken en u maakt werk van dat meisje, en zij van u! Wederzijds vliegen de vonken er van af en tot uw plezierige verbazing vraagt het meisje u ter verloving, en ja, zelfs ten huwelijk.
Haar moeder vindt het 'dolletjes' en stelt voor niet te verloven 'want dat is zo ouderwets', maar om meteen te trouwen. Nu blijkt het meisje het nichtje van het staatshoofd en kleindochter van Bernhard Pantsjoelidzef, beter bekend als 'Prins Bernhard'. Uw eigen familie staat goed bekend, ook aan het hof, en op u persoonlijk valt niets aan te merken (zie rapportages van o.a. de DKDB, KLPD, Justitieel Archief Almelo, etc.). U wordt dus hartelijk ontvangen.

U vertoeft in de zevende hemel, maar achter uw rug treedt een heel apparaat in werking waar u geen idee van hebt. Er wordt geplozen in uw persoonlijk leven, dossiers worden opgevraagd bij allerlei overheidsinstanties. Een aantal van de opdrachtgevers, zo blijkt later, zijn uw schoongrootvader, uw schoonvader en (Maartje van Weegens informant), Carlos Jr., het broertje van uw meisje.

U krijgt op relatief jonge leeftijd 'een functie van gewicht' (aldus het Amsterdamse gerechtshof) en tegelijkertijd bouwt u aan uw eigen bedrijf dat u hoopt op te stoten in de vaart der volkeren. Maar dan ontdekt u plotseling dat u wordt tegengewerkt en afgeluisterd. Door wie? Door de AIVD, in opdracht van Felix Rhodius, de directeur van het 'kabinet der Koningin', de tante van uw echtgenote.

bossche bolWaarom?
Dat is simpel en niet zo simpel: het staatshoofd is gewend altijd haar zin te krijgen, en haar vader al helemaal. Dat lukt haar en hem ook want ze worden en werden omgeven door een hele schare lafaards en lui wier ruggengraat bestaat uit de vulling van een Bossche bol. Maar u bent niet zo'n lafaard en u steunt uw vrouw wanneer zij zich beklaagt over de heimelijke acties jegens haar en haar man. Ingegeven — zo blijkt veel later — door Pappa Benno, die gaandeweg door u herinnerd wordt aan zijn nazistische en later fascistische verleden, heden en toekomst. Maar daar weet u op dat moment zelf niets van af. De tante van uw echtgenote, in directe opdracht van haar vader, is inmiddels krachten in werking aan het zetten om u te dwarsbomen en publiekelijk (middels o.a. de NOS, De Telegraaf, NRC en de roddelpers) te vernederen. Maar u en uw echtgenote houden voet bij stuk. Het kerkelijk huwelijk is een sprookje.

De boze tante kan het nauwelijks geloven en is nu vastbesloten om u helemaal te gronde te richten. Zij trekt nu alle registers open en schakelt een heel leger in van laffe hielenlikkers en schoenpoetsers om haar doel te bereiken, o.a. haar secretariaat, de minister-president, geheime diensten, sociale diensten, de belastingdienst en verscheidene ministeries. Zij zal niet rusten eer u als een gebroken man het toneel verlaat. Maar u bent uit ander hout gesneden en weet dat de boze tante eigenlijk een psychisch misvormde en gemankeerde vrouw is. Talentloos, behalve wanneer het om toneelspelen gaat.

Ziedaar in het kort de situatie waarin Edwin de Roy van Zuydewijn zich bevindt. Van minder zou een mens al moedeloos worden. De Roy van Zuydewijn echter niet. Hij verzet zich, eerst samen met zijn echtgenote. Maar er zijn maar heel weinig relaties bestand tegen het soort van continu offensief dat de boze tante heeft ontketend. Tenslotte krijgt ze haar zin: de relatie (en dus het huwelijk) sneuvelt, evenals de carrière van Edwin. Erger nog, hij wordt aan de bedelstaf gebracht en alle mogelijkheden om ergens aan de slag te geraken, worden hem ontzegd. Geen woning, geen werk, geen inkomen, geen uitkering, geen verzekering, geen bankpas of rekening.

De echtscheiding moest worden uitgesproken door de rechter, zoals dat in Nederland voor alle echtscheidingen geldt, maar daarmee houdt ieder vergelijk met andere Nederlanders op. Tot driemaal toe werd Margarita ten Cate veroordeeld tot het betalen van alimentatie. Tot driemaal toe gebeurde er niets en werd uiteindelijk gesteld dat zij geen geld had en van 800 euro per maand leeft. Pardon? De familie van Margarita behoort met een vermogen van 8 miljard tot de rijkste families ter wereld. Hoe kan dat? Welnu dat kan omdat de rechters Margarita helpen om haar financiën geheim te houden. Daarvoor had Jo Baars, de thesaurier van tante, een nieuw juridisch concept bedacht: collectieve belastingaangifte.

De rechters hebben dit onzinnige juridische bedenksel omarmd. Het lijkt hier inderdaad wel een sprookjeskoninkrijk, want dit is volstrekt ongelofelijk. Gelooft u dat Margarita rond kan komen van 800 euro per maand? Nee, natuurlijk gelooft u dat niet. De rechter heeft er — ondanks verklaringen in de Tweede Kamer van het ministerie van financiën en de staatssecretaris, dat er niet zoiets als 'collectieve belastingaangifte' bestaat, geen enkel probleem mee deze onzin te accepteren. En omdat op grond daarvan Margarita geldt als niet-vermogend, betaalt zij geen alimentatie.

Hierbij plaatsen wij een aantal documenten die aantonen dat wat hierboven is beschreven geen sprookje is, maar de treurige waarheid.

Document 01 (PDF) is een brief van de voormalige minister-president J.P. Balkenende (Fruitvlieg voor intimi), waarin hij een potje liegen en draaien weggeeft, waar de honden geen brood van lusten.

Documenten 02 tot en met 07 behelzen een briefje aan de Roy van Zuydewijn van de 'thesaurier' (schatbewaarder) Jo Baars van de boze tante ter begeleiding van een door hem opzettelijk achtergehouden belastingaanslag van ruim 27.000 euro. Die aanslag had Baars in opdracht van de boze tante onderschept en achtergehouden om Edwin in een lastig parket te manoeuvreren. Uiteraard betreft het hier een onwettige daad, waarvoor een gewone Nederlander zonder pardon tegen een zware veroordeling door de rechter zou aanlopen. Maar tante staat blijkbaar buiten, boven of onder de wet. Dat geldt blijkbaar ook voor de talrijke lafaards die haar op haar wenken bedienen.

Documenten 08 en 09 zijn brieven van de Roy van Zuydewijn en zijn echtgenote aan mevrouw Roberts van de belastingdienst waarin zij opheldering vragen over de gang van zaken.

Document 10 is een ontvangstbewijs van de brief van schatbewaarder Baars, waarmee wordt aangetoond dat de belastingaanslag voor 27.000 euro is verstuurd vanaf Paleis Noordeinde.

Document 11 is een brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, W.J. Kuijken, waarin hij meedeelt dat zijn baas, de bij Barend en Van Dorp door zijn tanden heen liegende Wim Kok, geen verantwoordelijkheid neemt (!) voor hetgeen er op bevel van tante allemaal wordt uitgespookt.

Document 12 is een lange brief van de Roy van Zuydewijn en zijn echtgenote, waarin zij Wim Kok om opheldering vragen. Kok is tenslotte min of meer op grond van een verkiezingsuitslag op de post van minister-president terechtgekomen.

Document 13, weer een laf briefje van lakei Kuijken, waarin hij aan de Roy van Zuydewijn en zijn echtgenote meldt dat zijn baas, Pontius Pilatus Kok, zijn handen wast in onschuld. Let u er ook op dat die boef van een Kok zelf geen brieven schrijft of ondertekent! En hij durft deze brief te laten uitgaan onder de titel PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK. Je moet maar het lef hebben.

Document 14 is een transcriptie van een gesprek bij hen thuis op hun kasteel Bartas, tussen de Roy van Zuydewijn, zijn echtgenote met twee journalisten van HP/De Tijd, Vaessen en Steenhuis.

Document 15 betreft een zeer recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat Pearl Design, het bedrijfje van Margarita, nog steeds bestaat en is gevestigd op de Santhorstlaan 10 in Wassenaar. Het daarbij gevoegde document 16 is een specificatie van de huur van het riante pand op Santhorstlaan bestaande uit 3 woonlagen met zes kamers en twee badkamers.

Leest u deze documenten, bestudeert u ze en laat een en ander op u inwerken. Bedenk dat Edwin de Roy van Zuydewijn, wellicht met een iets andere achtergrond dan de meesten van ons, in de allereerste plaats een Nederlander is. Net als u en ik. Bedenk daarbij dat uit alle hierbij gereproduceerde documenten blijkt, dat hij geen enkele bescherming geniet van de Nederlandse staat. Integendeel, het hele staatsapparaat wordt straffeloos ingezet door tante om hem te vermorzelen.

Bedenk ook dat wat de Roy van Zuydewijn vandaag overkomt, morgen in beginsel ook u kan overkomen. Als namelijk de rechten van één Nederlander zo flagrant worden geschonden als de zijne, dan zijn wij allen het slachtoffer. Het onrecht dat één ingezetene wordt aangedaan is een onrecht dat iedereen wordt aangedaan. De Nederlandse staat kan uw vriend niet zijn als deze uw medeburgers behandelt zoals Edwin wordt behandeld. U kunt uw schouders wel ophalen, maar doordat Edwin rechteloos wordt gemaakt, doordat hij de facto het slachtoffer is van een sinds 1815 afgeschafte straf (die van de civiele dood), staat de weg nu vrij om ook andere Nederlanders te behandelen zoals hij wordt behandeld.

Slaap zacht.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander