Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Open brief aan Hare Majesteit de Koningin
Age Frijhear Popta van Menaem

iets

van Age Frijhear Popta van Menaem

Geachte mevrouw,

Graag feliciteer ik u, van harte, met uw verjaardag. Of u nu staatshoofd bent dan wel in de toekomst ambteloos burger, het is goed bij uw verjaardag stil te staan. Ik veroorloof mij u aan te bevelen stil te staan bij de zojuist genoemde tegenstelling. Vanzelfsprekend allereerst in uw binnenkamer.

We horen van de groeiende weerzin (en weerstand!) tegen dictaturen in diverse staten.

Ik acht het zo goed als uitgesloten dat bij ons geweld zou toeslaan. Maar ook in ons land groeit iets, dat redelijkerwijs niet valt te ontkennen of tegen te houden: de gang naar meer zeggenschap van het volk, in te bedden in de grondwet. Het aarzelen daarover is eigen aan ‘de politiek’.

Het gaat over de vrije verkiezing van het staatshoofd. Ik kan mij niet voorstellen dat u in uw positie dat al niet zou hebben betrokken in uw overwegingen.

Vrije verkiezing van het staatshoofd. Of het nu lang duurt of kort: het komt, onweerstaanbaar als nieuw leven, dat zich heeft aangediend.

U zult op enige termijn aftreden. U zou zich onsterfelijke roem en verdienste verwerven door daarbij zelf de mogelijkheid te scheppen voor het ontstaan van een nieuwe orde: democratie in hoogst mogelijke zin in mijn ogen: de vrije verkiezing van het staatshoofd. Het zou schitterend zijn als u na uw aftreden niet werd opgevolgd. Dat zal een enorme stap zijn in de politieke en maatschappelijke inhoud van het woord democratie.

Ik feliciteer u vandaag van harte. Maar u merkt wel, ik spreek in termen van de toekomst, dit geheel in tegenstelling tot de voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen die kortgeleden het nieuws haalde.

De heer Zonnevylle, tevens burgemeester van Leiderdorp, valt terug op een vergane traditie van eeuwen. Hij stelt zich een bijeenkomst voor van of namens de Oranjeverenigingen, om uwe majesteit op uw verjaardag volgens het geijkte patroon geluk te wensen, met alle toeters en bellen van dien, een soort tweede Koninginnedag op uw verjaardag. Die traditie is door uzelf gepasseerd. Bij uw intrede stelde u Koninginnedag in op de verjaardag van uw moeder. Het werd een nieuwe traditie!

Door in te gaan op mijn aanbeveling komt er hopelijk een volgende traditie, een nationale feestdag om alles en allen, zo stel ik me dat graag voor.

Ik feliciteer u van harte en doe u dus mijn aanbeveling, uit naam van mijzelf, niet namens wie dan ook.

Moge u zich bezinnen op de inhoud van de tekst.

Met hoogachting,

A. Popta van Menaem.

Op 31 januari 2011.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander