Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
De monarchie leidt tot onrecht en geweld
Hans Vogel, 28 januari 2011

Ooit werden de meeste Europese staten en volkeren geregeerd door een koning. We hebben het dan over een lange periode sinds ongeveer 500 na Christus. In 1291 waren de bewoners van de drie Zwitserse oerkantons de eersten in Europa die de monarchie afschaften. Bijna drie eeuwen later, in 1581 werd dit goede voorbeeld gevolgd door de opstandige gewesten in de Nederlanden. In 1792, iets meer dan een half millennium na de Zwitsers, zagen ook de Fransen in dat een koning overbodig is. Inmiddels zijn er nog maar zeven koninkrijken over in Europa. Samen met enkele dwergstaatjes (Luxemburg, Monaco, Liechtenstein) zijn er in totaal nog maar 10 Europese monarchieën.

Waarom zijn de meeste monarchieën afgeschaft? Omdat de monarchie werd gezien als hoeksteen van een onrechtvaardig politiek, sociaal en economisch systeem dat werd gevoed en in stand gehouden door ongelijkheid en geweld. De gebeurtenissen in Nederland van de afgelopen tien dagen maken nog eens extra duidelijk dat er nog altijd in wezen niets veranderd is.

In het 'Koninkrijk der Nederlanden' maakt op dit moment mevrouw Amsberg feitelijk de dienst uit. Het dagelijks bestuur is in handen van een politieke kaste die zijn lot met haar heeft verbonden en die haar al knipmessend en schoenpoetsend op haar wenken bedient.

Op 21 januari kwamen tienduizenden studenten en 700 professoren naar Den Haag om te protesteren tegen de idiote bezuinigingen in het hoger onderwijs. Als gevolg van decennialange systematische uitholling, bezuinigingen en de consequente toepassing van de domst denkbare maatregelen is het hoger onderwijs al volkomen om zeep geholpen. Met de nieuwe voorstellen wordt het hoger onderwijs een lachertje. Zelfs de elite zal zijn kinderen niet meer naar een Nederlandse universiteit willen sturen. Het zal de elite en de politieke kaste die Nederland bestuurt worst wezen. In het tot op het merg verrotte en corrupte Nederland kunnen ze straks spotgoedkoop huispersoneel en gewapende bewakers en lijfwachten inhuren, terwijl hun kinderen naar dure en exclusieve privéscholen en universiteiten in het Engelstalige buitenland worden gestuurd. Mevrouw Amsberg geeft het goede voorbeeld.

Op 28 januari werd bekend dat de regering tóch heeft besloten troepen naar Afghanistan te sturen. De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking is hier fel tegen, maar het zal de regering allemaal worst wezen: wat u wilt is ab-so-luut en volstrekt onbelangrijk. Met uw wensen en verwachtingen wordt u iedere dag hartelijk uitgelachen op het Binnenhof. Niet alleen anno 2011, maar al jáárenlang. Bijvoorbeeld al in 1983 toen de meerderheid van de bevolking tegen de stationering was van nucleaire kruisraketten op Nederlandse bodem. Ook wat dit betreft geeft mevrouw Amsberg het goede voorbeeld.

In haar onderonsjes met politici en diplomaten uit de VS, zoals bijvoorbeeld onlangs nog met VS-ambassadeur mevrouw Hartog-Levin*), belooft mevrouw Amsberg braaf te doen wat haar door de opperbazen in Washington wordt bevolen. Vervolgens deelt zij op haar beurt weer de bevelen uit aan de regering, waarvan de leider, de 'minister-president' braaf elke week naar het paleis komt om te vernemen wat er allemaal gedaan moet worden. Tijdens haar babbeltje (1,5 uur) met mevrouw Hartog-Levin sprak mevrouw Amsberg onder andere over Afghanistan. Het resultaat van dat gesprek heeft u dus op vrijdag 28 januari via de pers kunnen vernemen: we gaan weer terug naar Afghanistan.

Zoals u ziet aan de twee recente voorbeelden uit de Nederlandse politiek: de monarchie kweekt onrecht en geweld.

En komt u nu alstublieft niet aanzetten met het argument dat de VS een republiek is, want in feite is het een monarchie met roterende vorsten. Hetzelfde geldt voor Frankrijk, waar de president ook is te beschouwen als een gekozen monarch.

Nee, laten we uitsluitend kijken naar de paar échte democratische republieken, staten waar de regering niet straffeloos een beleid kan voeren dat tegen de wensen indruist van een meerderheid van de bevolking. Ik denk daarbij aan landen als Zwitserland, IJsland en Ierland. Meer voorbeelden willen mij zo snel even niet te binnen schieten.

Leve de Republiek!

*) Mevrouw Fay Hartog-Levin is van Nederlandse afkomst. Haar vader maakte deel uit van een groep van zeven Nederlandse joden (de families Hartog en Laqueur), die in 1942 aan Wilhelmina in Londen een bedrag te leen vroegen van enkele duizenden guldens. Daarmee kochten zij visa naar de Dominicaanse Republiek. De Duitse bezetters lieten namelijk joden met een visum zonder problemen vertrekken. Het gevraagde bedrag werd zonder veel omhaal ter beschikking gesteld, want de familie Hartog en hun vrienden waren rijk en belangrijk. Ambassadeur Hartog-Levin is de achterkleindochter van de oprichter van Hartog's Vleeschfabrieken te Oss, waaruit in 1929 UNOX voortkwam en dat later is opgegaan in Unilever. Wilhelmina toonde zich overigens niet zo hulpvaardig jegens andere joden die haar om hulp vroegen. Hun hartverscheurende smeekbeden werden genadeloos afgewimpeld met het argument dat 'Hare majesteit' niet kon ingaan op verzoeken om hulp van individuele personen. Deze correspondentie is allemaal na te lezen in het Archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag (correspondentie Regering te Londen).

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander