Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Iedereen majesteit
Hans Vogel, 27 december 2010

Vorig jaar hield mevrouw Amsberg een kersttoespraak die feitelijk niets meer was dan een openhartige bekentenis van een ten diepste eenzame, in geestelijke nood verkerende oude vrouw, dit jaar was de toon anders. Minder boetvaardig ditmaal. Maar strijdlustig, eigenlijk eerder uitdagend. De toespraak deed in wereldvreemdheid niet onder voor die van andere jaren en was evenzeer geladen met onderhuidse politieke uitspraken als met de meest stuitende platitudes en banaliteiten, bedoeld om de schijn te wekken dat we hier te doen hebben met een oprecht christen.

Dit is wat mevr. Amsberg leek te zeggen, maar daar moet u niet intrappen. De werkelijke boodschap was heel anders.

Dit is wat mevr. Amsberg leek te zeggen, maar daar moet u niet intrappen. De werkelijke boodschap was heel anders.

Wat dacht u van: 'Ieder mens heeft behoefte aan een veilige plek en een bestaan in harmonie met anderen; met elkaar maken wij deel uit van één samenleving. Daarom moeten wij zorgen dat de basis sterk blijft en de verhoudingen evenwichtig. Vrees voor onbestemde veranderingen leidt tot onrust en onzekerheid over de toekomst. Dan komt ook het maatschappelijk weefsel onder spanning. Wanneer mensen het vertrouwde niet meer herkennen, groeit wantrouwen.'

Deze woorden werden uitgesproken door het staatshoofd, lid van de regering! Alsof het wantrouwen een gevolg zou zijn van een of andere onbeheersbare maatschappelijke ontwikkeling! Het klimaat van achterdocht dat momenteel in Nederland heerst is echter geheel en al door de regering geschapen. Het is de regering zelf die, samen met de regering van de VS, sinds 11 september 2001 de haat tegen Moslims aanwakkert. Aan de ene kant via overdreven tolerantie jegens door moslims gepleegde vergrijpen en aan de andere kant door stelselmatig te suggereren dat Nederland het doelwit zou zijn van 'islamistische' terroristen. De onvrede, woede, haat, wanhoop en het wantrouwen van de bevolking mogen vooral niet worden gericht op de monarchie en haar lakeien, maar op moslims. Ziedaar het officiële beleid dat de Nederlandse overheid nu al jarenlang voert. Verdeel en heers is immers een oud principe dat altijd vruchten afwerpt.

We kunnen dus concluderen dat mevrouw Amsberg haar kersttoespraak in elk geval heeft afgestemd op het zogenaamde veiligheidsbeleid van de regering. Elders neemt zij echter weer afstand van de regering. Wat dacht u van: 'Uit verhalen over de Tweede Wereldoorlog kennen we indrukwekkende voorbeelden van persoonlijke moed, toen mensen die zichzelf niet moedig achtten, toch voor hun principes bleven staan. Hun keus had grote gevolgen voor anderen en voor henzelf. Ondanks vrees en vertwijfeling vonden zij tóch de kracht om trouw te blijven aan hun geloof in humane solidariteit.' Wie deze woorden even op zich laat inwerken, moet wel tot de slotsom komen dat mevrouw Amsberg hier een oproep doet om burgerlijke moed te tonen tegenover een regering die inmiddels meer lijkt op een stel handlangers en uitvoerders van een bezettende mogendheid dan op een orgaan dat in dienst staat van het Nederlandse volk. Het betekent in concreto dat het werk van Pro Republica, waar ook de nodige hoeveelheid burgerlijke moed aan te pas komt, als waardevol wordt gezien door het staatshoofd in hoogsteigen persoon.

koninklijk_goedgekeurd.jpgWij van Pro Republica vatten de hierboven geciteerde passage derhalve op als een duidelijk blijk van steun voor ons werk van de zijde van mevrouw Amsberg. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hiermee Pro Republica als het ware 'koninklijk goedgekeurd' is. Wie had dat ooit gedacht?

Wij vernamen nog een positief geluid: 'Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Zo heeft Jezus de bekende gulden regel wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet pósitief geformuleerd.' Hiermee zinspeelt mevrouw Amsberg ongetwijfeld op artikel 1 van de Nederlandse grondwet, die stipuleert dat allen in Nederland gelijk moeten worden behandeld. We zijn benieuwd of mevrouw Amsberg bij de eerstvolgende gelegenheid Nederlandse burgers met 'majesteit' zal aanspreken.

Daarmee hebben we de enige positieve elementen van de kersttoespraak gehad. De laatste alinea bevat een dreigement dat zeer serieus genomen moet worden. Wat dacht u van deze passage: 'Door ons te richten op een gemeenschappelijk perspectief kunnen wij trachten angst en argwaan te overwinnen en een goede balans te vinden tussen wij en zij'. Over welk gemeenschappelijk perspectief zou mevrouw Amsberg het hier hebben? Wie zijn de 'wij' waarover zij spreekt?

Nu het na 30 jaar als een paal boven water staat dat zij niets gemeenschappelijks heeft met het Nederlandse volk en ervan uitgaande dat zij niet tegen het vulgus rept van haar familierelaties, heeft ze het duidelijk niet over 'wij Nederlanders' of over haar familie. Het kan dus bijna niet anders dan dat zij het hier heeft over haar Bilderbergvriendjes. Inderdaad, de groeiende angst en argwaan die deze club overal ontmoet vormen een toenemend probleem. Het lijdt dan ook geen enkele twijfel dat de 'goede balans tussen wij en zij er een is waarin 'zij' (dat wil dus zeggen, u en ik), definitief het onderspit delven en alle resterende burgerrechten verliezen.

De ingeblikte boodschap die mevrouw Amsberg op eerste kerstdag heeft laten uitzenden heeft niet, zoals zovelen menen, een christelijke of religieuze inhoud. Als mevrouw namelijk zelf christen was, zou haar leven er heel anders hebben uitgezien en zou ze niet telkens met kerstmis al die holle frasen over onze hoofden uitstorten.

We moeten de kersttoespraak van mevrouw Amsberg dus eigenlijk opvatten als een oproep aan het Nederlandse volk om door middel van burgerlijke moed en ongehoorzaamheid de regering dwars te zitten en saboteren. Daarmee wordt dan de weg vrijgemaakt voor de plannen van de Bilderbergers om een Nieuwe Wereldorde in te stellen.

Het geloof, de hoop en de liefde waarvan zij spreekt in de voorlaatste zin van haar boodschap hebben betrekking op mevrouw haar eigen geloof in de Nieuwe Wereldorde, de hoop dat die heerschappij spoedig zal worden gevestigd (dankzij uw medewerking!) en de liefde voor haar miljardenkapitaal.ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander