Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Mr. J.M.F.A. Dumoulin

ietsDe crisis waar wij nu middenin zitten is lang geleden begonnen en is niet hoofdzakelijk economisch. De economische en financiële kanten van de crisis zijn slechts de meest in het oog springende facetten van de brede crisis waarin wij op dit moment verkeren. Het is niets meer en niets minder dan een rasechte systeemcrisis, waarin alle structuren van macht en gezag worden meegesleept. Er is bijna geen enkele aspect van ons leven wat in de luwte blijft.

• Twee pijlers van het geldwezen, ABN Amro en ING, zijn wegens grootschalig falen en mismanagement genationaliseerd

• de ooit heilige hypotheekrente-aftrek staat nu ter discussie en zal binnen afzienbare tijd moeten verdwijnen

• de tientallen miljarden euro's die de regering (zonder de kiezers op dit punt te hebben geraadpleegd) heeft uitgegeven aan de reddingsoperaties ten behoeve van de banken en van landen als Griekenland en Ierland, moeten elders werden bespaard

• de gezondheidszorg, de openbare veiligheid, de sociale zekerheid en het onderwijs worden grotendeels ontmanteld, waardoor het leven er voor veel Nederlanders niet veiliger, prettiger, gezonder en kansrijker op wordt.

Voeg daar nog bij dat het prestige van de rechterlijke macht en het OM ernstig is aangetast. Of het nu gaat om de nog altijd onopgeloste zaak Marianne Vaatstra, de Deventer moordzaak, de Schiedammer parkmoord, de onregelmatigheden bij de processen tegen Holleeder en Wilders, de van hogerhand opgelegde collegewisseling in de Chipsholzaak, het wangedrag en strafbare gedrag van rechters ('meppende rechter', 'liegende rechter'), de lijst is inmiddels schier eindeloos. Ook de advocatuur is gecompromitteerd, al was het alleen al vanwege het feit dat het in Nederland heel gewoon is dat advocaten een dubbelfunctie hebben als 'rechter-plaatsvervanger'. Daardoor is de rechtspraak in Nederland in feite verworden tot een corrupte, tot op het merg verziekte tombola, waar het al lang niet meer gaat om juridische argumenten, maar waar alleen geld, macht en invloed het vonnis bepalen. www.klokkenluideronline.nl

Als gevolg van de jarenlange toepassing van 'moderne managementcriteria' is nu ook het gezag van de politie onherstelbaar uitgehold. De politiekorpsen in Nederland werken volgens principes van economisch rendement en met prestatiecontracten en begrotingen waarbij de opbrengsten uit boetes als inkomsten worden aangemerkt. Geen wonder dat de Nederlandse politiebeambte tegenwoordig hoofdzakelijk nog opereert als belastingambtenaar. Zaken die geen rendement opleveren, zoals de oplossing van diefstallen en de opsporing van verdachten, worden nog slechts als sluitpost beschouwd.

Maar de normen en regels van de boekhouding worden op alle bestuursniveaus in Nederland stelselmatig geschonden. Niet alleen door 'het rijk', dat miljarden spendeert aan failliete banken, failliete regeringen en megaprojecten als de JSF. Er is uitgerekend dat de meeste grotere gemeentes hun inwoners gedurende de afgelopen jaren voor miljarden hebben opgelicht. Miljarden zijn en worden stelselmatig verduisterd en weggesluisd naar de zakken van de regentenklasse. Geen wonder dat jaar in jaar uit de belastingen worden verhoogd, want U, de burger moet het allemaal betalen. www.leoverhoef.nl

Het is daarom niet verwonderlijk dat ook de monarchie, sluitsteen van het hele systeem, ter discussie staat. Wie geen respect meer kan opbrengen voor politici, rechters, ambtenaren en politieagenten (die 'in naam der koningin' handelen), heeft uiteindelijk ook geen achting meer voor de monarchie en haar vertegenwoordigers.

Het verdient aanbeveling om geregeld de commentaren en reacties te lezen die op de websites van bijvoorbeeld de Telegraaf (familie van Puijenbroek, Goirle), nu.nl (familie Erkko, Finland) en Trouw, (familie van Thillo, Vlaanderen) worden toegelaten bij artikelen waarin het functioneren van macht en gezag worden besproken. Die reacties getuigen van een wijdverbreide, dolle woede bij de burger. De mensen in Nederland zijn het beu om 70% tot 80% belasting te betalen en in ruil daarvoor te worden belaagd door agenten die flitsen en boetes uitschrijven voor van alles en nog wat.*) Ze zijn het beu om na het invallen van de duisternis niet langer veilig over te straat te kunnen gaan. Ze hebben er schoon genoeg van om aan de pomp grote bedragen af te staan die door de regering gedachteloos worden uitgegeven aan zinloze avonturen zoals in Afghanistan. Ze zijn het meer dan zat om te zien hoe hun kinderen en kleinkinderen, in plaats van onderwijs te krijgen, worden afgescheept met vage lesjes in allerhande 'vaardigheden' waar ze in hun latere leven niets aan zullen hebben.

Aan de top van het hele krakkemikkige bouwwerk staat de familie Amsberg, die zich tooit met titels en namen waarop ze geen grotere aanspraak kunnen maken dan U of ik. Niet alleen het bouwwerk is wankel, maar ook de grondvesten lijken verrot. De kranten en de staatstelevisie doen hun uiterste best om de aandacht af te leiden van wat er in werkelijkheid aan de hand is en daarom denkt U misschien dat het allemaal nogal meevalt.

Een blik op de laatste foto's van mevr. Amsberg is in dit verband uiterst instructief. Wat zien wij op die foto's? Een dodelijk vermoeide vrouw die geestelijk gesproken op haar tandvlees loopt; een vrouw die ten prooi is aan wanhoop en vertwijfeling omdat ze zich gedwongen voelt om aan te blijven, aangezien ze geen vertrouwen heeft in de kwaliteiten van haar zoon en diens Argentijnse vrouw. Wij zien een oude, eenzame vrouw die beseft dat haar leven een mislukking is geweest en die in feite alleen nog maar een groot familiekapitaal heeft. Dat is voor haar niet voldoende. Zij wil als een goede vorstin de geschiedenis ingaan. Zij wil, op het einde van haar leven, in vrede verkeren met haar omgeving. Maar dat is waarschijnlijk niet meer mogelijk, zelfs al zou zij morgen aftreden. In de ogen van mevrouw Amsberg weerspiegelt zich de corruptie en verziektheid van het hele naoorlogse kapitalistische stelsel.

Om de Augiasstal op te ruimen moet in de eerste plaats de monarchie verdwijnen, dat is tenslotte de hoeksteen van het hele systeem. Zonder mevrouw Amsberg die als fa├žade fungeert, moet dan ook de kliek van enkele honderden personen die de werkelijke macht in Nederland uitoefenen, het veld ruimen.

Ik heb sterk de indruk dat wij ons nu op een historisch moment bevinden dat te vergelijken is met de situatie in de Republiek aan de vooravond van de revolutie van 1780-1787, en die van Europa in 1847 en 1916. Met andere woorden, er bestaat nu een grote kans om de misstanden van vandaag af te schaffen en de politieke problemen eens grondig op te lossen. Willen wij in Nederland weer een leefbare en veerkrachtige samenleving hebben, dan moet de democratie nu eindelijk eens worden ingevoerd. En dan bedoel ik niet het soort democratie waar de leraren maatschappijleer, Postbus 51, de RVD, de media, het ANP (familie Fentener van Vlissingen) en de politici zo hoog van opgeven. Nee, ik bedoel een echte, kleinschalige democratie, met inspraak op alle bestuursniveaus. Alleen zo kan de burger bij het bestuur worden betrokken, niet door middel van allerlei halfzachte plannen die op de ministeries worden uitgedokterd. Daar heeft niemand iets aan, behalve de mensen die alles bij het oude willen laten. Maar de kans dat het allemaal mislukt is nauwelijks minder groot. De revoluties en revolutionaire bewegingen van 1787, 1848 en 1918 zijn immers verzand zonder dat de problemen structureel zijn opgelost.

Laten wij de kansen die ons ongetwijfeld straks in 2011 geboden worden, ten volle uitbuiten!

Leve de republiek, leve de democratie!

*) Gemiddeld betaalt U in Nederland 30 tot 40% aan directe belasting. Daar moet eigenlijk de BTW op producten en diensten worden opgeteld, de accijnzen op alcohol, sigaretten, benzine en diesel, de bijzondere verbruiksbelasting als U een auto koopt. En dan nog de gemeentelijke belastingen en die van de waterschappen en de provincies. O ja, vergeet de snelheidsboetes niet, die ook als een vorm van belasting beschouwd moeten worden. Als U consequent alle belastingen en verplichte afdrachten bij elkaar optelt, komt U ver boven de 40% uit. Van elke euro die U verdient, blijft er dan misschien hoogstens 30 cent over waar U vrijelijk over kunt beschikken. En gaat U sparen dan betaalt U belasting over de rente. En mocht U ondanks alle roof (want anders kan ik het niet noemen) nog iets hebben vergaard aan vermogen of bezit en wilt U daarvan iets nalaten aan de kinderen, betalen die tientallen procenten successierechten over de erfenis.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander