Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Maxi Ma en de Microkredieten
Webredactie

Klein beetje lenen kost veel geld.Onderstaande brief publiceren wij hier op de website van Pro Republica. Dat doen wij omdat het niet mogelijk is om een email te sturen naar de familie Amsberg of de RVD. De gewone post (nu TNT) is als gevolg van privatisering, wanbeheer, bezuinigingen en stakingen geen alternatief voor wie een boodschap snel wil afleveren. Maar aangezien de RVD tegenwoordig wel twittert, zullen wij de heren en dames van de RVD langs die weg attenderen op deze brief. Overigens lezen ze die toch wel aangezien onze site dagelijks door de RVD wordt gevolgd!

 

Logo Pro Republica

 

 

 

Rijksvoorlichtingsdienst
Directeur Generaal, de heer H.M. Brons
Binnenhof 19
2513 AA Den Haag

Den Bosch, 25 november 2010

Geachte heer Brons,

Met verontrusting hebben wij kennis genomen van het artikel Het grote leed van de kleinste financiele crisis' van Rens van Tilburg in de Volkskrant van 25 november 2010.

U kent de heer Van Tilburg ongetwijfeld. Hij maakt namelijk deel uit van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Wat de heer van Tilburg schrijft over de rol van microkredieten bij de verpaupering van de armsten in de wereld en dan met name vrouwen (die 80% van de microkredieten ontvangen) is werkelijk alarmerend. Hij poneert dat de microkredieten 'ten prooi (zijn) gevallen aan roekeloze bankiers.'

Dat komt doordat het door econoom Muhammad Yunus (Bangladesh) ontwikkelde concept na een aanvankelijk stormachtig succes, nu wordt gehanteerd door mensen zonder idealisme. 'Steeds meer microkredietverleners willen vooral zo snel mogelijk zo veel mogelijk leningen “wegzetten”', zo vertelt van Tilburg. De rentes die nu worden gevraagd, doen nauwelijks meer onder voor de rentes van de vroegere 'loan sharks', die de arme boeren en ondernemers ooit in een wurggreep hielden.

Van Tilburg verwijst naar een bericht in de New York Times over microkredieten in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh, waar recent een zelfmoordgolf van radeloze vrouwen plaatsvond, die hun de rente op hun microkredieten niet meer konden afbetalen. De oproep tot een boycot op terugbetaling van de microkredieten vindt er massaal gehoor. Waarom? Omdat de mensen in India woedend zijn vanwege 'de 13 miljoen dollar die de oprichter van microkredietverlener SKS Microfinance overhield aan de recente beursgang van zijn bedrijf. Terwijl de micro-ellende reusachtige proporties aannam wist SKS zijn winst de afgelopen jaren telkens te verdubbelen', aldus van Tilburg.

Pro Republica heeft in dit verband de volgende vragen:

  1. Aangezien Prinses Maxima zich al jaar en dag inzet voor dergelijke microkredieten en ze nu in toenemende mate in een kwalijk daglicht komen te staan, vragen wij ons af hoe zij tegen deze ontwikkelingen aankijkt en hoe haar positie in deze is en zal zijn in de toekomst.
  2. In het artikel wordt melding gemaakt van het dubieuze SKS Finance. De partners van deze roekeloze bankiers zijn o.a. RABO, ING en ABN-AMRO. De Stichting Qredits, waarmee Prinses Maxima zich verbonden heeft voor de uitvoering en begeleiding van de microkredieten in Nederland, heeft dezelfde bancaire partners: RABO, ING en ABN-AMRO. Graag vernam Pro Republica een reactie op deze verontrustende vaststelling. Bovendien vernamen wij graag wat de boekwinst is geweest van Qredits over het afgelopen jaar voor deze drie partners, hoeveel er aan bonussen is uitgekeerd en hoeveel 'starters' er reeds zijn afgehaakt door de niet marktconforme rente van 9,5 % per jaar.

In afwachting van uw reactie, bij voorkeur bij monde van Prinses Maxima, teken ik, namens Pro Republica,

Mevr. drs. M.L. Smits
Voorzitter
Pro Republica

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander