Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Recht op Revolutie
Jelger Froma

rechtoprevolutie.jpgEen koning moet als een herder voor zijn schapen zijn. Is hij dat niet, dan heeft het volk het recht (en misschien wel de plicht) om in opstand te komen. Dat is kortweg de redenering die leidde tot het ontstaan van de staat der Nederlanden. Het recht op revolutie is een belangrijk natuurrecht dat uitgeoefend mag worden als een regering niet de fundamentele rechten van haar onderdanen beschermt en handelt tegen de algemene wil. De macht van de regering wordt ontleend aan het volk, want het enige doel van de regering is het welzijn van het volk. Sommige Amerikaanse staten (maar ook Duitsland) hebben het recht op rebellie zelfs in hun grondwet staan.

In de afgelopen honderd jaar heeft Nederland drie koninginnen gehad die elk hebben bewezen geen herder(in) te zijn geweest voor hun schapen. Ziehier de feiten die deze stelling ondersteunen:

In de Eerste Wereldoorlog heeft de regering onder leiding van Wilhelmina ruimte geboden aan de Duitsers om in het kader van hun onbeperkte onderzeebootoorlog tientallen Nederlandse schepen en hun bemanningen naar de kelder te jagen. Neutraliteit betekende niets anders dan de ogen laf te sluiten voor het geweld en verdriet dat de Duitse keizer aanrichtte onder de Nederlandse families van de matrozen. Deze smerige oorlogsmisdadiger Wilhelm II kreeg van Wilhelmina een plek in Nederland, waar zelfs de bosrijke natuur niet veilig voor hem was.

Wilhelmina heeft de bouw van een vluchtelingenkamp voor Joden in 1939 te Elspeet tegengehouden omdat ze de afstand van 12 kilometer tussen haar verblijf en het kamp te klein vond. Ter vervanging werd Kamp Westerbork gebouwd, dat later door de nazi’s als doorgangskamp gebruikt zou worden. Toen de nazi’s binnenvielen vluchtte Wilhelmina lafhartig het land uit. Terwijl zij veilig op de boot naar Engeland zat, moesten de echte Nederlandse leeuwen in precies de tegenovergestelde richting marcheren. Naar de Afsluitdijk en naar de Grebbeberg, een zekere dood tegemoet.

In andere landen begrepen de vorsten wél wat het betekent om een herder te zijn voor het volk. Koning Mohammed V van Marokko bleef zich standvastig verzetten tegen de vervolging van Joden in zijn land. Christian X van Denemarken bleef ook thuis om waar mogelijk de Jodenvervolging tegen te gaan. Maar niet Wilhelmina.

Zelfs in de nadagen van haar regeringsperiode schroomde Wilhelmina niet om haar handtekening te zetten onder een koloniale oorlog en een poging het Indonesische volk te onderdrukken. Voor God, Vaderland en Oranje was de leus. Maar ieder weldenkend mens kan met zijn gezonde verstand nagaan dat wat daar gebeurde niets met God te maken had, dat Indonesië ons vaderland niet was en dat de 'Oranjes' er ook niet waren om de soldaten bij te staan die voor hen naar Indonesië gingen. Wilhelmina was de herder die haar schapen in de steek liet op de momenten dat de kudde haar het hardst nodig had. Op 4 mei vragen velen zich nog woedend en verdrietig af: Waar waren jullie?

Juliana heeft willens en wetens de strafrechtelijke vervolging van haar man, de ex-nazi Bernhard, tegen gehouden toen bleek dat hij steekpenningen had ontvangen van Lockheed en Northrop. Ook heeft Juliana, als koningin der Nederlanden, nooit afstand willen doen van haar Britse nationaliteit. Zij is behalve koningin der Nederlanden ook Brits onderdaan geweest. Waar lag haar loyaliteit? Was zij wel de herder van het Nederlandse volk of een schaap van een andere herder?

Hetzelfde geldt voor Beatrix die ook Brits is. Zij heeft na 30 jaar koningin geweest te zijn nog steeds niet de keuze voor Nederland gemaakt, maar wel de vruchten geplukt van haar positie als monarch. Als voorzitster van de Raad van State, aanvoerder van de regering en medewetgever heeft de koningin alle drie belangrijke machten in handen die voor een goed functioneren van een democratie niet ver genoeg uit elkaar kunnen liggen.

Zij is omgeven door duistere geheimzinnigheid. Als het licht dan even een blik op de duisternis werpt zien we dat Van Amsberg politieke invloed uitoefent zodra ze de kans krijgt. In de laatste kabinetsformatie heeft ze de vorming van een regering gedurende een week tegengehouden terwijl het volk, in het midden van een economische crisis, wanhopig en boos schreeuwde om een regering die aan het werk ging.

Maar Beatrix is doof voor de noden van haar kudde en ook zij heeft zich niet uitgesproken tegen een illegale oorlog in Irak, noch de troepen bezocht toen die er zaten.

De toekomst belooft niet veel goeds. De jetset prins staat klaar om mama Van Amsberg op te volgen. Naar verluidt wil hij een ‘inhoudelijk’ koningschap. Dat is een eufemisme voor: ‘macht uitoefenen’. Na het gedoe rond De Horsten, de kwestie Machangulo en de vele rechtszaken tegen de pers moet het Nederlandse volk zichzelf de vraag stellen: Willen wij zo’n koning? En met name de christenen zouden zich moeten afvragen of de barmhartige God waarin zij geloven dit koningshuis en zijn daden goedkeurt.

Dit is slechts een kleine greep uit de vele feiten waaruit blijkt dat het koningshuis allerminst goed voor Nederland is. We weten niet alles. We mogen niet alles weten. Veel zit nog in dossiers in het Koninklijk Huisarchief. De werkelijk gevoelige stukken in dat archief zijn niet ter inzage.

De hierboven gesignaleerde feiten hebben veelal betrekking op de monarchen. Het leven is te kort om alle misdragingen van het Koninklijk Huis, zoals belastingconstructies via Noordeinde, erbij te betrekken.

Daarbij heeft Nederland aan macht verloren onder deze monarchen. Veel bestuurlijke taken zijn overgedragen aan internationale organisaties zoals de Europese Unie. Daar heeft het koningshuis de ogen voor gesloten, een niet ongebruikelijke reactie in de familie. En de ministeriële verantwoordelijkheid is geen excuus. Boudewijn van België trad tijdelijk af toen de abortuswet tegen zijn principes in ging. Iedereen is verantwoordelijk voor de handtekening die hij of zij zet en ook de monarch kan zich daar niet aan onttrekken.

EU vlag wappert op het parlementsgebouwDe Europese Grondwet werd door de Nederlandse kiezers met een grote meerderheid verworpen. Het Europese volkslied en de Europese vlag werden eruit gehaald. Wat volgde was het Verraad van Lissabon. Een verdrag dat vrijwel hetzelfde was als de Europese Grondwet werd zonder raadpleging van het volk getekend en bekrachtigd. Nu hangt de Europese vlag aan het parlementsgebouw. Men doet niet eens meer alsof. Het volk wordt bedonderd waar het in machteloze woede bij staat.

Door de soevereiniteit van de Nederlandse staat te offeren aan een ondemocratisch gulzig monster als de Europese Unie zonder een volksraadpleging hebben de regering en de volksvertegenwoordiging hun plicht verzaakt om in het belang van het volk te handelen. Tevens weigeren zij iets te doen aan het tirannieke bewind van een vorst die de scepter zwaait over de uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht. De rechtsbeginselen volkssoevereiniteit, behoorlijk bestuur en gelijkheid worden niet erkend.

Maar...wij zijn niet langer de schapen die een herder nodig hebben om over ons te waken. Wij zijn allemaal mensen met een zelfbewustzijn en een mening die wij willen laten horen door verkiezingen. Wij hebben het recht uit ons midden iemand te kiezen om, met inachtneming van onze grondrechten, te regeren. Het recht van een volk om zichzelf te besturen is een onvervreemdbaar natuurrecht dat onafhankelijk van tijd en plaats geldt. Nooit mag een regering, volksvertegenwoordiging of ander orgaan de volkssoevereiniteit opgeven zonder toestemming van het volk.

Revolutie is toegestaan. Tirannie niet.

DISCLAIMER:
Dit artikel roept níet op tot revolutie, het betoogt slechts wanneer en of revolutie is toegestaan. Geweld keurt ondergetekende evenals Pro Republica zeer af.
ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander