Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
De laatste ronde
W. Rademaker

De LaatsteIk vraag me af of Pro Republica niet onmiddellijk aan de slag moet om met het oog op de a.s. verkiezingen aan de republikeinse én niet—republikeinse kiezers precies duidelijk te maken wat er per 1 januari 2012 — of zoveel eerder als mogelijk is — bij de afschaffing van de monarchie staat te gebeuren.

Het lijkt me het beste dat te doen door duidelijk de voorwaarden te noemen waarop de Amsbergers het land als vrije mensen kunnen verlaten. Die condities lijken erg hard en dat zijn ze ook. Maar ze staan niet in verhouding tot de macht, de rijkdom en de arrogantie van de onderscheiden vorsten sinds 1814/5, terwijl ze bovendien mild en weldadig zijn vergeleken bij wat de Romanofs en Hohenzollerns — familie van ze, dacht ik — hebben meegemaakt.

Het kan best zijn dat door een publicatie als deze de familie Amsberg — die kennelijk nooit kan of wil beseffen wat zij en haar voorgangsters in de loop van 200 jaar aan rottigheid hebben uitgehaald — daarvan schrikt en alsnog kiest voor een ceremonieel koningschap als het minste van twee kwaden. Dat zij dan zo.

Zulks betekent echter evenzeer dat het Nederlandse volk, door schade en schande wijs geworden, die lui en hun streken pas een decennium later kwijt zal raken. Tien moeilijke jaren worden dat voor de Amsbergers zelf, die steeds meer zullen ervaren hoe zeer hun prestige bij elke stap die ze zetten of niet zetten nog sterker afbrokkelt dan sinds de eeuwwisseling het geval was. Bovendien is het de vraag of telkens als de monarchie in het parlement, in de media of in het onderwijs en de wetenschap ter sprake komt, dat niet dermate heftig letsel veroorzaakt dat we allemaal ervan overtuigd zijn het wankelende en krakende instituut zo snel mogelijk naar het museum voor antiquiteiten te brengen. Vooral echter is het onze overtuiging dat we als land die tien jaar onnodig een rot tijd tegemoet gaan.

Wanneer deze publicatie voldoende is doorgedrongen tot alle kiezers en de politieke partijen, dienen de onderstaande voorwaarden openhartig in de Kamers te worden besproken.

Hoe meer adhesie er van de zijde van het Nederlandse volk op binnenkomt — wellicht op een gezamenlijke republikeinse website — des te sterker zullen de republikeinen onder de parlementariërs zich voelen in hun besprekingen met de tegenpartij.

Het voorstel ziet er als volgt uit:

 1. Met ingang van 1 januari 2012 — of zo veel eerder als mogelijk is — verlaten de leden van het koninklijk huis met hun verwanten tot in de 4e graad definitief het land. op de volgende voorwaarden.

 2. Zij mogen dan slechts in het bezit zijn van persoonlijke bagage ter waarde van 20.000 euro per persoon

 3. Alleen het leidende drietal — mevrouw, zoon en vrouw — ontvangt gedurende 10 jaar jaarlijks 100.000 euro honorarium per persoon (was ruim 7 miljoen)

 4. Alle betalingen worden fiscaal belast; vergoedingen worden nimmer gegeven

 5. Alle monarchale eigendommen in Nederland vervallen aan de staat, die de zorg krijgt voor het onderhoud

 6. Het daar werkend personeel wordt uitgedund en door de nieuwe eigenaar als ambtenaar gehonoreerd

 7. De begraafplaats der familie in Delft blijft onaangetast

 8. Nieuwe ter — aarde — bestellingen vinden niet in Nederland plaats

 9. Het is onwenselijk en dus verboden dat leden van de familie tot in de 4e graad zich de eerste 50 jaar in Nederland ophouden

 10. Van alle instellingen die het predicaat koninklijk voeren wordt dit per 31 december 2011 opgeheven

 11. Er komt een parlementaire — commissie van onderzoek naar ondemocratisch gedrag van de familie in verleden en heden

 12. Voor bezoek aan nationale archieven dient de eerste tien jaar een speciale vergunning te worden aangevraagd

 13. De onkosten voortvloeiende uit het opruimen van de monarchie worden in eerste instantie betaald uit gelden die voor de familie Amsberg gereserveerd waren.

Aanvullingen en op — en aanmerkingen worden op prijs gesteld!

Willem Rademaker

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander