Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Zó simpel is het allemaal!
Hans Vogel

ietsEnkele dagen geleden ontving de Haagse rechtbank een bericht van verhindering van een gedaagde, waar in op uiterst heldere wijze en met onweerlegbare argumentatie wordt aangetoond dat de rechtbank niet ontvankelijk is. Ik raad u aan de hieronder uit de brief aangehaalde passages goed te lezen en in het geheugen te prenten. Het gehele verweer en de toelichting zijn hier te vinden.
(Klik hier voor een directe link naar de PDF van het verweer.)

'De wetten waarop deze Rechtbank zich baseert, zijn geratificeerd door mevr. Beatrix von Amsberg- Lippe Biesterfeld, bewerende bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden te zijn. In een WOB verzoek van 15-2 jl. aan het ministerie van Algemene Zaken onder verantwoording van toenmalig premier J.P. Balkenende verzocht ik de premier (omdat het Koningshuis niet WOB plichtig is) mij de documenten en correspondentie toe te zenden, waarin overtuigend bewezen en gestaafd wordt dat mevr. von Amsberg door God bij zijn gratie benoemd is tot Koningin der Nederlanden. De premier gaf op 11-3 jl. toe niet in het bezit van enig document of correspondentie met God te zijn, die de claim van mevr. Von Amsberg kan ondersteunen.'

Na een uitvoerige uiteenzetting over het feit dat mevr. Amsberg op geen enkele manier afstamt van Willem III, de vermeende vader van Wilhelmina, en waarin hij tevens refereert aan het feit dat Beatrix ook niet de eerstgeborene is van Juliana, concludeert de briefschrijver 'dat mevr. Von Amsberg in strijd met de waarheid een titel en afkomst claimt, alsook een koningschap bij de gratie Gods.'

Om daar aan toe te voegen: 'logischerwijs brengt dat met zich mee dat een heel wetstelsel op basis van dit vermeende Koningshuis twijfelachtig wordt en daarmee ook de ambtseed die U als rechter afgelegd hebt.'

De schrijver vervolgt met een treffende analyse van het juridisch dilemma waarvoor de rechters zich geplaatst zien: 'op de tweede plaats stel ik vast dat er door de wetgevende macht een cirkelredenering in het leven geroepen is bij diezelfde ambtseed, waarin U trouw zweert aan het Statuut van het Koninkrijk en de Grondwet, terwijl U tegelijkertijd verboden is om diezelfde Grondwet te toetsen. Diezelfde Grondwet die een contradictio in terminis vertoont betreffende art.1 en art. 24.'

Zoals u waarschijnlijk weet is artikel 1 het gelijkheidsbeginsel: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan' Dit is inderdaad niet te rijmen met artikel 24: 'Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.'

Hoe kan de heersende orde, het systeem, reageren op de hierboven weergegeven argumenten? Eigenlijk maar op twee manieren. Beide manieren zijn echter even funest voor het voortbestaan van de orde.

Ten eerste kan getracht worden de tegenstrijdigheden in de wetgeving weg te werken, waarbij als eerste de verwijzing naar god geschrapt zou moeten worden. Dat zou betekenen dat alle wetten, door mevr. Amsberg ondertekend, buiten werking zouden moeten worden verklaard en snel vervangen worden door aangepaste wetten. Iedereen begrijpt dat het feitelijk natuurlijk onmogelijk is om dat snel te doen, als het al mogelijk is om zoiets überhaupt te doen.

Ten tweede kan de rechtbank besluiten de brief te negeren en de hierboven weergegeven argumentatie naast zich neer te leggen, c.q. te kwalificeren als niet ter zake. Aan het einde van dit traject doemt als vanzelf de ultima ratio van de macht op, namelijk de brute kracht.

Het is dus te verwachten dat de rechtbank op de tweede manier zal reageren. Wie een beetje heeft opgelet zal gemerkt hebben het systeem de laatste tijd steeds sneller bereid is om op problemen, tegenstellingen, uitdagingen en lastige vragen met geweld te reageren. In dit geval zal dat vermoedelijk niet anders gaan.

Maar daarmee wordt uiteindelijk het systeem uitgehold. Geen enkel systeem kan namelijk bestaan bij de gratie van puur geweld in al zijn naaktheid. De geschiedenis laat zien dat vroeg of laat alle op schrijnend onrecht (en op onoverbrugbare tegenstrijdigheden) gebaseerde systemen het veld moeten ruimen.

De republiek komt weer een stapje dichterbij!

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander