Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Pro Republica werkt!
Webredactie

iets PVV beknibbelt op geld Oranjes meldt de Telegraaf op 1 november. Het PVV-Tweede kamerlid Van Vliet wil een einde maken aan de belastingvoordelen die mevr. Amsberg en haar familieleden tot op de dag van vandaag genieten.

Pro Republica kan niet anders dan vaststellen dat het initiatief van Van Vliet aan haar te danken is. Op 4 augustus heeft Pro Republica namelijk alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer opgeroepen om nu eindelijk eens actie te ondernemen inzake de privileges van de familie Amsberg. Van de VVD kregen wij slechts een ontvangstbewijs, de Partij voor de Dieren antwoordde dat er belangrijker zaken waren. Alleen de SP reageerde bij monde van Ronald van Raak inhoudelijk en positief. (klik hier voor die brieven)

Wij stellen vast dat de PVV ons weliswaar niet heeft geantwoord, maar wel gevolg heeft gegeven aan onze oproep om eindelijk eens op te treden.

Wij drukken hieronder de tekst af van de brief die Pro Republica in augustus heeft rondgestuurd:

'In uw functie van fractievoorzitter van de PVV in de Tweede Kamer staat het u vrij, maatschappelijk relevante onderwerpen op de agenda te laten zetten.

De vereniging Pro Republica zou u met klem willen verzoeken de volgende zaken op de agenda van het Tweede Kameroverleg te plaatsen:

1. Grondwettelijke plichten van 'Hare Majesteit' Zoals u ongetwijfeld niet ontgaan zal zijn, gaat de Nederlandse bevolking zware tijden tegemoet, met grote bezuinigingen en belastingverhogingen. Conform artikel 20 van de grondwet ('de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid') is 'Hare Majesteit' -aangezien zij deel uitmaakt van de overheid- verplicht mede de financiele nood van haar 'onderdanen' te lenigen. Graag vernamen wij van de kamer hoe 'Hare Majesteit' haar plicht concreet gestalte gaat geven, danwel hoe de kamer 'Hare Majesteit' gaat aanspreken op haar plichten. Ons lijkt het van nationaal belang dat inzage wordt verstrekt in de werkelijke omvang van het vermogen van het Koninklijk Huis, zeker in het licht van de huidige economische situatie. Aangezien de Koningin en het Koninklijk Huis een onderdeel zijn van de Nederlandse staat, moet het bezit van het Koninklijk Huis toch worden aangemerkt als publiek bezit.

2. Belastingplicht van het Koningshuis. Artikel 1 van de grondwet luidt: ('Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'( Graag attenderen wij u op het feit dat hier de gebruikelijke aanvullende wetstekst ( ('behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen') ( ontbreekt. Graag vernamen wij van de kamer hoe artkel 1 van de grondwet te rijmen valt met de belastingvrijstellingen van het Koninklijk Huis.

3. Houdbaarheid artikel 40 van de Grondwet. Op grond van artikel 40 van de Grondwet betalen de leden van het Koninklijk Huis geen loon- of inkomstenbelasting over de uitkeringen die zij ontvangen. Ook betalen de leden van het Koninklijk Huis geen vermogensbelasting over dat deel van hun vermogen dat dienstbaar is aan de uitoefening van hun functie. Verder is het Koninklijk Huis vrijgesteld van de rechten van schenking en successie. Ook betalen ze geen belasting op personenauto┬┤s en motorrijwielen met AA-kentekens en hebben ze allerlei invoervrijstellingen (omzetbelasting en accijnzen). De website van het Koninklijk Huis maakt melding van het feit dat ('De leden van het Koninklijk Huis de belastingen betalen die ook voor andere burgers van toepassing zijn, behoudens de specifieke in wet- en regelgeving opgenomen fiscale vrijstellingen'. ( Onze vragen in dit verband zijn de volgende:

  • Welke specifieke belasting(en) betalen de leden van het Koninklijk Huis dan nog?

  • Hoe groot is de jaarlijkse afdracht van het Koninklijk Huis?

  • Waarop baseert de regering de legitimatie voor deze fiscale bevoordeling van het Koninklijk Huis boven de burgers?

  • Gebiedt de huidige economische recessie niet afschaffing van deze fiscale vrijstellingen?

  • Doet het Koninklijk Huis conform de belastingwet jaarlijkse aangifte?

  • Zo ja, waarom wordt die niet openbaar gemaakt; het inkomen van het Koninklijk Huis betreft immers grotendeels publieke gelden die gegenereerd worden door de burgers.

  • Zo nee, waarom doet het Koninklijk Huis geen jaarlijkse aangifte?'

U ziet, Pro Republica werkt!

De republiek is weer een stapje dichterbij.ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander