Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Criminaliteit rond De Kroon
Webredactie - doorgeplaatst van Kleintje Muurkrant - (ingezonden door Aad van der Horst)

Onder deze titel verscheen in april van dit jaar op de website van Kleintje Muurkrant een intrigerend ingezonden stuk, dat wij hieronder integraal overnemen. Een van de meest interessante conclusies die op basis van het artikel zijn te trekken, is dat mevr. Amsberg en haar familie niet eens zelf de baas zijn en beslissen wat er precies gebeurt. Er is blijkbaar een kleine kliek uiterst machtige en invloedrijke lui die de lakens uitdeelt. Hoe die groep is samengesteld, hoe de leden worden gerecruteerd, en wat hun functies zijn in het dagelijks leven, is niet bekend.

Oordeelt u zelf:

criminaliteit_rond_de_kroonVoorjaar 2005 ontving ik, in verband met de nalatenschap van mijn vader, van de notaris (Caminada Notarissen te Rijswijk) een verzoek een algemene volmacht te ondertekenen waarvan de inhoud ongeveer betekende; “ik vind alles goed”. Dit heb ik dus niet getekend. Enkele weken later sprak ik de notaris telefonisch, die mij, zonder dat ik ernaar vroeg, meedeelde dat mijn vader geen spaargeld had nagelaten. Ik weet echter dat mijn vader wèl spaargeld had en ook dat het een aanzienlijk bedrag moest zijn, mogelijk enkele miljoenen euro’s. Niet alleen mijn erfdeel wordt gestolen, als dit geld verkeerd wordt belegd ben ik eventueel als erfgenaam mede-aansprakelijk. Omdat het wegsluizen van geld moeilijk te bewijzen is, heb ik de nalatenschap beneficiair aanvaard waardoor ik beschermd ben tegen onverwachte crediteuren. Bij beneficiair aanvaarden hoort echter een vereffening zoals in de wet omschreven en de notaris dient “een akte van vereffening/verdeling” op te stellen.

De notarissen weigeren echter zo'n akte op te stellen, zelfs nadat de rechter hier een uitspraak over heeft gedaan. Volgens uitspraak van de rechter wordt ook een vereffenaar benoemd hetgeen onder meer betekent dat rekening en verantwoording moet worden afgelegd. In plaats hiervan heb ik van Caminada inmiddels vijf valse aktes gehad waarbij ook nog gedreigd werd met een volkomen onwettige sanctie: mijn erfdeel zou worden gehalveerd als ik de valse akte niet zou tekenen. Dat deze sanctie onwettig is blijkt wel uit het feit dat zij nooit is toegepast. Over het dreigen met de sanctie heb ik een klacht ingediend bij de Kamer van Toezicht (Den Haag). Kamer van Toezicht en ook het Gerechtshof (Amsterdam) keurden echter het dreigen met de sanctie goed. Later hield de rechtbank (Den Haag) onrechtmatig ook nog eens bewijsmateriaal achter en ik ontving uiteindelijk hierover een leugenachtige brief ondertekend door de president, Mr. F.C. Bakker. Hetzelfde geldt voor een brief hierover die ik ontving van de procureur – generaal bij de Hoge Raad, Mr. J.W. Fokkens.

Ik heb gezocht naar een verklaring voor dit vreemde gedrag. Notarissen zijn zelfstandige ambtenaren in dienst van de overheid. Caminada is het grootste notariskantoor van Zuid-Holland en is gevestigd op enkele minuten afstand van Paleis-Noordeinde (het werkpaleis van de Koningin) en landgoed De Horsten (waar PrinsWillemAlexander woont). In de boeken van Kikkert, Dröge, maar vooral van Harrij van Wijnen (De macht van de Kroon) wordt dit gedrag aldus verklaard: De “Hoge Heren” vinden dat ze de waarheid mogen “retoucheren” als het gaat om de onschendbaarheid van het Koningschap. Maar gaat het hier om de onschendbaarheid van het Koningschap of wordt dit begrip misbruikt om de eigen criminele praktijken verborgen te kunnen houden?

Ik schreef over de gang van zaken een brief naar Paleis Noordeinde waarna Prins Willem Alexander zich onmiddellijk zoveel mogelijk terugtrok uit de verschillende vastgoedprojecten in Mozambique. Eèn huis kon niet worden verkocht. Naar aanleiding hiervan en om nog een aantal andere redenen ga ik ervan uit dat het weggewerkte geld van mijn vader is belegd in het niet-verkochte vastgoedproject. Zij die thans het hardst roepen dat ik dit niet kan bewijzen zijn dezelfde personen die de wettelijke verplichting hebben bewijzen te leveren: als de nalatenschap wordt vereffend zoals de rechter in haar uitspraak heeft vastgelegd dan regent het bewijzen. Pas als de nalatenschap is vereffend volgens het proces-verbaal van de rechter kan verder worden gekeken.

Van het Koninklijk Huis ontving ik èèn van de weinige fatsoenlijke reacties op mijn brief. Mede door het lezen van Harrij van Wijnens’s boek ga ik er vanuit dat de Koninklijke Familie op dit soort zaken geen invloed kan uitoefenen. Het is de macht er om heen waar hoognodig de bezem doorheen gehaald moet worden. Het Nieuwe Erfrecht hoort een verbetering te zijn voor alle deelgenoten in een nalatenschap en de wettelijke vereffening kan normaal gesproken zelfs door de armste mensen betaald worden. In mijn geval zijn echter mijn gezin zowel als mijn bedrijf (zzp) inmiddels bijna geruïneerd door de overheid en de uitspraak van de rechter is nog steeds niet uitgevoerd waardoor ik tevens de bescherming tegen crediteuren verlies.ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander