Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Beatrix de barmhartige?
Hans Vogel

Beatrix rechtzaalWij mogen ervan uitgaan dat mevr. Amsberg christelijk is. Daarvan pleegt zij jaarlijks tijdens de kerstdagen omstandig getuigenis af te leggen. Voor de camera's van de Nederlandse televisie, met de bedoeling dat miljoenen daarvan kennis nemen. Tijdens haar van de christelijke boodschap doordrenkte kersttoespraken roept mevr. Amsberg de Nederlandse bevolking op tot tolerantie en mededogen. Eerlijk gezegd vind ik dat wel mooi van mevr. Amsberg. Ze weet heel goed dat er heel veel in Nederland (en in de rest van de wereld) niet deugt en zij wil blijkbaar haar steentje bijdragen om de wereld een beetje beter te maken. Daarvoor gebruikt ze evenwel niet haar immense fortuin, maar bedient zich uitsluitend van het woord. Ze weet waarschijnlijk dat woorden machtig kunnen zijn.

Wat echter ooit beperkt leek tot de kersttijd is inmiddels ook doorgedrongen tot het gewone politieke discours. Dat is misschien niet zo verbazingwekkend bij een Eerste Minister (Balkenende) die te beschouwen is als een rasechte Farizeeër. Een man die ooit de mond vol had van normen en waarden, maar die zich omdraaide en zijn medewerking verleende aan de illegale bezetting van Irak, een land dat vernietigd was na een bloedige veroveringsoorlog. Misschien was het wel zijn invloed die vlak voor zijn vertrek nog had gezorgd voor deze passage in de troonrede: 'Een harmonieuze samenleving is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. Dat vergt geven en nemen, tolerantie maar ook aanpassing. Dit is de verantwoordelijkheid van ons allen.'

Kort daarvoor was de gouden pantserkoets getroffen door een glazen waxinelichthouder van 625 gram, geworpen door de 29-jarige Erwin L. Eenzaam en van god en vrienden verlaten, vertwijfeld en verdrietig door de dood van zijn moeder, lijdt deze man een leven waarvan mevr. Amsberg en haar entourage zich met geen mogelijkheid een voorstelling van kunnen vormen. Erwin L. is echter Nederlands staatsburger en wordt door mevr. Amsberg vermoedelijk beschouwd als 'onderdaan'. Onderdaan of niet, als staatsburger heeft Erwin L. volgens de grondwet, net als alle andere Nederlanders, recht op bescherming van de staat en op een eerlijk proces op basis van een reële aanklacht. Ik vraag mij af of het überhaupt mogelijk is dat die man een eerlijk proces krijgt wanneer de rechters gezeten zijn onder een portret van mevr. Amsberg en wanneer het vonnis wordt gewezen in haar naam!

Pro Republica zou eigenlijk verheugd moeten zijn dat het proces tegen Erwin L. het slechtste in mevr. Amsberg en haar schoenpoetsers naar boven roept. Zoveel blijkt al uit de aanklacht tegen de waxinelichtgooier als zou hij een aanslag op de 'koningin' hebben gepleegd.

Gebrek aan mededogen met Erwin L. kan de republikeinse zaak alleen maar goed doen. Niets werkt namelijk zo goed als schrijnend onrecht om bij de bevolking verontwaardiging, walging en afkeer op te wekken. Op geen enkele manier kan bij het proces tegen Erwin L. immers sprake zijn van wat in de Angelsaksische juridische praktijk wordt verstaan onder 'equality of arms', gelijke wapens. Aan de ene kant een gekwetste, arme, eenzame, hulpbehoevende jongeman en aan de andere kant een vrouw met een vermogen van misschien wel 30 miljard euro, met een schare van honderden dienaren, de machtigste vrouw van het land, met ontzaglijke invloed tot in alle uithoeken van het bestuurlijk en juridisch apparaat. Een vrouw die met 'majesteit' aangesproken wenst te worden, die dag en nacht omgeven wordt door knipmessende lakeien, laffe vleiers en perfide intriganten die haar allen naar de mond praten. Een vrouw die alle voeling met de werkelijkheid heeft verloren, een vrouw die leeft in een schijnwereld, terwijl het volk waarvoor zij zich verantwoordelijk waant, wordt uitgezogen door meedogenloze tollenaars.

Wie gaat dit winnen? Dat is niet moeilijk te voorspellen. Wie in Nederland juridisch de degens kruist met de staat (en dus ook tegen mevr. Amsberg) is bij voorbaat kansloos. In dit geval zou dat de Republikeinse zaak geweldig vooruit helpen.

Maar...wie de situatie overdenkt en de positie van Erwin L. eens nader bekijkt, moet wel tot andere gedachten komen. Als u of ik bijvoorbeeld in de schoenen zouden staan van mevr. Amsberg, zouden wij ons volkomen anders hebben gedragen. Je hoeft niet eens christelijk te zijn om medelijden te voelen met Erwin L., die nu eenzaam en alleen ergens in een Haagse cel zit. Hij heeft nochtans niemand kwaad gedaan of letsel bezorgd. Hij heeft zich niet op dubieuze wijze miljoenen toegeëigend, zoals Rijkman Groenink. Hij heeft geen bank laten failleren waardoor talloze mensen hun baan verloren. Hij heeft niet zijn plicht verzaakt en daarmee duizenden gedupeerd zoals Nout Wellink in de Icesave-affaire. Hij heeft niet zoals mevr. Eveline Herfkens wederrechtelijk een kwart miljoen euro belastinggeld ontvangen en geweigerd dat vervolgens terug te betalen (waarmee ze nog wegkomt ook). Vergeleken bij de vader van mevr. Amsberg is Erwin L. een voorbeeldig burger. Je kunt je echt afvragen waarom Erwin L. in godsnaam is gearresteerd.

Wie prat gaat op zijn christelijkheid, wie daarvan in alle wetsteksten kond doet ('Wij Beatrix, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden...'), wie de mond vol heeft van tolerantie, naastenliefde en vergeving, zoals mevr. Amsberg, moet zich a fortiori barmhartig tonen. Haar geloof gebiedt dit. Het onze Vader, dat mevr. Amsberg moet kennen en wat zij ongetwijfeld dikwijls in gebed heeft gepreveld, is duidelijk: 'En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren'. Het evangelie is ondubbelzinnig op dit punt: 'Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden' (Mattheüs 5:7).

De christelijke leer gebiedt barmhartigheid, dat is zonneklaar. Het is daarom een groot raadsel waarom mevr. Amsberg, die immers naar verluidt zo graag als een 'goede vorstin' de geschiedenis wil ingaan, blijkbaar doof en blind is voor deze christelijke geboden. Voor iemand die 'bij de Gratie Gods' koningin zegt te zijn, is het buitengewoon ernstig zó te zondigen tegen de beginselen van de godsdienst waaraan zij haar legitimatie ontleent.

Daarom roept Pro Republica mevr. Amsberg op om nu eindelijk eens, nu zij om zo te zeggen reeds met één been in het graf staat, om voor deze ene keer eens een menselijk gezicht te tonen. Zij zou de grootsheid, de christelijke barmhartigheid moeten kunnen opbrengen om de onmiddellijke vrijlating te gebieden van Erwin L. Doet zij dat niet, dan wordt het naderende einde van de dynastie bespoedigd. Dat einde zal mevr. Amsberg niet kunnen verhinderen. Het enige wat zij kan is vlak voor het einde van haar regeerperiode nog een goede daad doen, waarmee zij ongetwijfeld de basis zal leggen voor een wat minder negatief oordeel door toekomstige geschiedschrijvers.ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander