Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Bedrijfscultuur van de 'BV Nederland' sinds 1980 (2)
Hans Vogel

bedrijfscultuur(Vervolg van 10-09-2010)

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de veroveringsoorlogen waaraan onder auspiciën en verantwoordelijkheid van mevr. Amsberg duizenden Nederlandse militairen als huurlingen hebben deelgenomen. Oorlogen in Bosnië-Hercegovina, een bombardement op Joegoslavië (1999), deelneming aan de bezetting van Irak (2003-6) en de koloniale oorlog in Afghanistan (2006-10). In naam van Beatrix duizenden burgers vermoord, verminkt, ziekgemaakt. Tientallen Nederlandse militairen hebben zinloos hun leven gegeven.

De regeerperiode van mevr. Amsberg valt samen te vatten in de begrippen moord, geweld, corruptie, zwendel, brutaliteit, slechte smaak, en vooral ongegeneerd grenzeloos graaien. Daar kan nog aan worden toegevoegd: pedofilie, drugshandel en machtsmisbruik, maar ach ik houd maar op want helaas kan ik nog wel een hele tijd doorgaan en dat wordt dit stuk helemaal onleesbaar. In het licht van dit alles is het ronduit schandalig dat mevr. Amsberg boven elke wetstekst die zij ondertekent 'Bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden' laat zetten. Eigenlijk zou er moeten staan: 'zonder gratie en met gotspe koningin der Nederlanden'.

Hoe komt het nu dat juist onder het bewind van mevr. Amsberg Nederland tot zo'n verderfelijk, stinkend moeras is geworden? Welnu, dat komt doordat al dertig jaar lang de bedrijfscultuur door haar gedrag wordt bepaald. Zij is degene die het voorbeeld geeft, zij geeft de toon aan. Vandaar dat Rijkman Groenink brutaal zijn zakken kan vullen, dat Cees van der Hoeven liegt, bedriegt en oplicht, dat Joris Demmink de wereld afreist op zoek naar vers jongensvlees. Vandaar dat de directeuren van zorginstellingen tonnen-salarissen opstrijken terwijl de bejaarden liggen te creperen in hun eigen vuil. Het is allemaal omdat zij het voorbeeld volgen van mevr. Amsberg. Haar onbeschaamde optreden heeft inmiddels lang en breed navolging gevonden tot in alle lagen van de bevolking. Dit verklaart ook waarom zoveel Nederlanders zich in het buitenland aanmatigend, onhebbelijk en onbeschoft gedragen. Allemaal uiteindelijk te herleiden tot het voorbeeld dat zijvrijwel dagelijks van mevr. Amsberg krijgen voorgeschoteld. Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat ethische grenzen gaan vervagen wanneer zelfs het staatshoofd maffialiefjes in haar familie verwelkomt, of vrienden wordt met onderwereldfiguren als mr. Frits Salomonson.

De bedrijfscultuur van de BV Nederland is die van een malafide en tot op het merg verrot bedrijf en is hoofdzakelijk bepaald door mevr. Amsberg. Vanaf het moment dat zij erop stond te worden aangesproken met 'majesteit', heeft in Nederland het eeuwenoude poldermodel met zijn tijdrovende inspraak- en overlegprocedures plaats moeten maken voor een wezensvreemd, autoritair beleidsmodel dat functioneert op basis van het 'Führerprinzip'. Met democratie heeft het allemaal niet veel meer te maken. De bijna aandoenlijke krampachtigheid waarmee pers, radio, tv en autoriteiten telkens maar weer benadrukken wat een prachtige democratie we in Nederland hebben, kan dat niet verhullen. Inmiddels hanteert heel bestuurlijk en zakelijk Nederland de stijl van leiding geven die mevr. Amsberg in 1980 heeft geïntroduceerd. Zelfs aan de universiteiten is de besluitvorming nu gecentraliseerd, waar deze voorheen nog democratisch was.

De gedragscode van het hof heeft zich sinds 1980 over het hele land uitgebreid. Wie in Nederland carrière wil maken, moet vooral veel buigen, bukken en likken. Wie dat goed kan hoeft niet eens veel kwaliteiten te hebben om hogerop te komen. Kijkt u maar eens rond met scherpe blik en zie hoe de dingen gaan en wie vooruit komt. Dan krijg je inderdaad ministers zoals Maria van der Hoeven, Annemarie Jorritsma of Eimert van Middelkoop en staatssecretarissen als Tineke Huizinga en Jack de Vries: inwisselbare non-valeurs zonder persoonlijkheid, die he-le-maal niets weten en kunnen.

bedrijfscultuurEnige tijd geleden poneerde professor Harry van Dalen, econoom aan de Katholieke Universiteit Tilburg, dat het koningshuis de Nederlandse economie jaarlijks '4 tot 5 miljard' euro opbrengt. Deze econoom kijkt blijkbaar niet op een miljard meer of minder bij zijn wetenschappelijke analyse. Maar hij heeft ongetwijfeld geen rekening gehouden met de hierboven genoemde onkosten. Wat zouden die zijn? Ik ben geen econoom, maar ik durf te wedden dat de schade die de familie Amsberg ons nu al sinds 1980 berokkent, heel wat groter is dan wat professor Harry aan opbrengsten heeft becijferd. De werkelijke schade is bovendien nog veel groter dan de strikt meetbare monetaire schade. Want hoe meet je bijvoorbeeld de teloorgang van beroepsethiek bij de rechterlijke macht? Wat zou de monetaire waarde zijn van de gigantische corruptie in Nederland? En hoe kun je het verlies van vertrouwen van de burger in de autoriteiten in geld uitdrukken? Ik weet zeker dat die kosten, in geld uitgedrukt schrikbarend zijn en ik durf daarom te wedden dat het nettoresultaat van de aanwezigheid van de familie heel erg negatief is.

Nu is het wel zo dat mevr. Amsberg in een asociaal milieu is opgegroeid. Met een vader die haar moeder voortdurend bedonderde met andere vrouwen, een vader zonder enig moreel besef, volgens sommige berichten ook nog eens pedofiel, maar in elk geval een zware crimineel die telkens aan de lange arm der wet wist te ontkomen. Het lijkt erop dat mevr. Amsberg zich altijd sterk met haar vader heeft geïdentificeerd en het is dan ook niet gek dat zij in haar volwassen leven een aantal van dezelfde gedragskenmerken vertoont als haar vader. Net als haar vader heeft mevr. Amsberg lak aan de wet en doet precies wat zij wil. Net als haar vader lukt het haar nog ook, want er is helemaal niemand die haar een strobreed in de weg durft te leggen.

Eigenlijk zou iemand als mevr. Amsberg nooit een verantwoordelijke functie hebben mogen bekleden. In plaats daarvan zou zij (en wij ook!) gebaat zijn geweest bij een rustig leven ergens in een lommerrijke voorstad. Daar had zij niet veel kwaad gekund. Nu bestaat de kans dat haar zoon, die ongetwijfeld diepgaand is beïnvloed door haar nefaste voorbeeld, straks verder gaat om Nederland nog verder de verdoemenis in te helpen. Veel meer dan een beetje hossen en domme praat verkopen schijnt die jongen immers niet te kunnen.

Als er één argument is dat spreekt in het voordeel van de republiek is het wel dat een president maar enkele jaren in functie kan en mag blijven. Hij kan dan dus nooit lang genoeg aanblijven om de kans krijgen een funeste bedrijfscultuur in te voeren waarmee een heel land te gronde kan worden gericht.

leve de republiekProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander