Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Nederland en de Franje
Argus Draeckensteecker

genetische rouletteEr doet zich een merkwaardig fenomeen voor: een in principe intens republikeins volk, wars van 'pomp and circumstance', kritisch jegens elke vorm van gezag, doet het binnenkort al 200 jaar met een monarchie. Een constitutionele, dat gelukkig nog wel. Deze levert, in principe zonder politiek gekonkel en zonder toelatingsexamen en slechts gebaseerd op een genetische roulette een staatshoofd. Deze legt af en toe een kransje, hapt koek en geeft lintjes weg of knipt ze door.

Dat je dat vandaag de dag allemaal niet alleen kunt, is duidelijk. Vroeger trouwens ook al niet. De erfstadhouders maakten er ook al een leuke familieonderneming van. In 1795 verdwenen ze echter tijdelijk in de mottenballen om in 1813 weer het vaderlandse strand op te schuiven. In de tussentijd hadden ze nog een leuk bijbaantje onder de heer Bonaparte in een of ander belendend vorstendom ten oosten van de Rijn.

Het huidige familiebedrijf verkeert in een ernstige crisis. De organisatie is te groot en in de ogen van de markt te duur. Er is verwarring over de aard van de core-business en de huidige CEO lijkt in de buurt van de maximale houdbaarheidsdatum te komen. Ze maakt de indruk dat ze zwaar gebukt gaat onder het feit dat ze, volgens de traditie van inmiddels meer dan honderd jaar, na de troonsafstand niet onbekommerd 'leve de koning' kan roepen. Ook met de tekst 'de Koningin is dood, leve de Koning' zal ze bij de meeste burgers van dit land niet echt scoren.

In dit kader is het van belang eens naar die core-business te kijken. In de monarchie is de Monarch de verpersoonlijking van de Kroon, een abstract begrip. Het is een kleine stap om vervolgens het woord staatshoofd te hanteren en dan is het stapje naar Hoofd van de Staat verleidelijk maar gevaarlijk. De vraag is gewettigd of indien de Monarch Hoofd van de Staat is, de genetische roulette dan wel het aangewezen middel is om een Hoofd van de Staat te generen.

Als het familiebedrijf zijn product ziet als het fourneren van een Staatshoofd, dan kost het maken van dat product volgens de roulette-methode even weinig moeite als het voortbrengen van een gemiddelde inwoner van het rijk. Op die basis is er dus geen enkele productdifferentiatie. Blijft over het eerstgenoemde kransen leggen en verdelen van lintjes. Die core-business lijkt bij Máxima en Willem vooralsnog in goede handen: een bekend merk, een duidelijk product, een kleine organisatie, een redelijk enthousiaste markt.

De huidige directeur groot-aandeelhouder van dit familiebedrijf is derhalve nu zo'n beetje genoodzaakt de continuïteit van de operatie veilig te stellen door af te treden om vervolgens 'leve de Koning' te roepen. Sinds de heer Lubbers in 1992 wat naïef de Nederlandse soevereiniteit middels het verdrag van Maastricht heeft beëindigd is de hele discussie over wat Hoofd van de Staat zou betekenen inmiddels overbodig geworden. In dat licht is het roepen van leve de Koning een vrij ongevaarlijke en misschien zelfs aantrekkelijke bezigheid. Misschien valt een dergelijke Koning dan ook nog het enthousiasme te beurt dat de Koning van Holland ooit mocht ervaren, maar aangezien deze geen verwant is van het bekende familiebedrijf, bleef een standbeeld (op last van de 'hermelijnsnuffelaars'?) vooralsnog uit.

Een reorganisatie als door mij hieronder voorgesteld zou een redding van de Monarchie en haar core-bussiness zijn. Wat is dus het echte probleem? Dat zit in de perceptie van de CEO zelve ten aanzien van haar staatsrechtelijke rol en het belang dat 'hermelijnsnuffelaars' hebben bij het handhaven van de status quo.

Laten we om te beginnen dat 'ïnformeren' maar eens passief maken. Als de politiek er nu echt niet uitkomt kan, wanneer er binnen een gemelde termijn nog steeds geen regering is, het oudst aanwezige eerste kamerlid de tijdelijke titel van President krijgen met voldoende macht om een regeringsploeg te benoemen. Alle benoemde ministers en staatssecretarissen zouden dan een cautie moeten storten van 3 maal modaal (liefst uit eigen middelen en als het helemaal niet anders kan uit de partijkas nadat de betreffende bestuurder zich hoofdelijk garant heeft gesteld aan de partij). Genoemde cautie komt te vervallen aan het Wilhelminafonds als de regeringsploeg het minder dan 4 jaar uithoudt.

Macht en functie van de President zijn in zo'n geval tijdelijk en duidelijk, een Hoofd van Staat zonder genetische roulette. Als die het er dan bij het vormen van een deugdelijk kabinet een lintje aan overhoudt dan gun ik hem dat graag.

Dat betekent dus voor Oranje-Haarzelve dat zij de core-business in handen van de volgende generatie moet geven en de politiek de politiek moet laten. Gezien het verleden zijn de Nederlanders jegens de Monarch, diens aanhang, vrienden en al dan niet wettige afstammelingen, altijd tolerant en binnen marges positief en vrijgevig geweest. Bovendien is de pensioenregeling overzichtelijk en netjes geregeld.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze dat niet zouden zijn jegens de voortzetters van de echte core-business; te weten koekhappen en lintjes uitdelen dan wel knippen.

Alle boeren, burgers, botenlui en hermelijnsnuivers die behoefte hebben aan hun afstand tot de Kroon als referentie voor hun positie behouden hun Vorst als range-marker.

De zittende president directeur kan rustig gaan slapen en als ze wakker wordt 'leve de Koning roepen'. We hebben een President als we hem echt nodig hebben en we zijn hem ook weer kwijt als het werk erop zit. Nu nog een ¾ meerderheid voor de wetswijziging in deze. Een voorspraak van Oranje-Haarzelve zou de problemen van Zelve oplossen en tevens die van het familiebedrijf. Pro Republica zou geheel of gedeeltelijk gelukkig zijn. Het zou mij misschien nog net een lintje kunnen opleveren. Goede raad is immers niet duur maar onbetaalbaar...

Dan zou ik eindelijk mijn eigen hermelijnsnuffel-ambitie waar kunnen maken. Het weigeren ener onderscheiding... dat wordt nog even wachten vrees ik. President word ik al helemaal niet meer.ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander