Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Damage control
Hans Vogel

rechter_hamer.jpg Op 25 augustus wees de Haagse rechtbank een vonnis waarmee op het eerste gezicht de door mevr. Amsberg en de Nederlandse staat vervolgde Edwin De Roy van Zuydewijn blij kan zijn. Onder leiding van president mr. H.F.M. Hofhuis, en onder het stempel 'In naam der Koningin' (!) beveelt het vonnis een nader onderzoek naar de opdrachtgevers achter de illegale verkrijging van privégegevens van een Nederlands staatsburger. Net als elke andere Nederlandse staatsburger had en heeft De Roy van Zuydewijn recht op bescherming van de staat. Maar...ooit was hij tevens het aangetrouwde neefje van mevrouw Amsberg.

Wat dat betekent heeft hij aan den lijve kunnen ondervinden. In feite is De Roy sinds hij in 2001 in het huwelijk trad met Margarita, nichtje van hare inhaligheid, slachtoffer geworden van een straf die in Nederland sinds de grondwet van 1831 formeel is afgeschaft, namelijk de Burgerlijke Dood. Die straf hield in dat iemands vermogen werd verdeeld onder zijn erfgenamen, zijn huwelijk werd ontbonden en dat het hem onmogelijk werd gemaakt op enigerlei wijze aan het economisch leven deel te nemen.

Nu is De Roy niet de eerste Nederlander wie deze illegale straf te beurt valt. In feite ging Willem Oltmans hem in deze al voor. Maar nu lijkt zich de parallel tussen Oltmans en De Roy voort te zetten. Net zoals tenslotte in 2000 Willem Oltmans, dankzij ingrijpen van het kabinet een schadevergoeding kreeg voor de schandalige behandeling en vervolging door de Nederlandse overheid – waaraan hij tientallen jaren lang aan was blootgesteld – glimmert nu aan de einder een sprankje hoop voor De Roy.

vergrootglas.jpgDe president van de Haagse rechtbank gelast blijkbaar een grondig onderzoek naar de ware opdrachtgever achter de misdadige vervolging van Nederlands staatsburger De Roy. Hoe kan dit? Wat is hier aan de hand? President Hofhuis (wat zal mevr. Amsberg trouwens blij zijn met deze achternaam!) wil precies weten wie verantwoordelijk is voor wat De Roy is aangedaan. Maar eigenlijk is het antwoord op die vraag natuurlijk allang bekend. Toen Jan Peter met de ruggegraat van pudding in 2003 voor het parlement stond te hakkelen en te stamelen en mevr. Amsberg de zeggenschap over het 'Kabinet der Koningin' ontnam, was al duidelijk wie de kwade genius was. Namelijk die mevrouw met het stormbestendige kapsel waarmee ze zich afsluit van de realiteit.

Nu valt er op die Hofhuis van alles en nog wat aan te merken. Volgens drs. N.C. Burhoven Jaspers, die een nuttig, zij het enigszins gedateerd overzicht bijhoudt van de bijbanen van rechters in Nederland, is het 'een kwalijke glibberige schurk die op zijn stoel zit niet voor recht, maar slechts voor het afdekken van machthebbers van de gevestigde orde.' Zou zo iemand iets doen dat tegen de uitdrukkelijke wens van mevr. Amsberg indruist? Natuurlijk niet. Vanwaar dan deze ogenschijnlijke knieval, deze plotselinge erkenning door een rechter van een corrupte rechtbank dat het recht moet zegevieren? Want laten we er geen doekjes om winden, de rechterlijke macht in Nederland, evenals het OM, zijn inmiddels zo grondig geperverteerd en gecorrumpeerd dat van een rechtsstaat geen sprake meer kan zijn.

Het vonnis van 25 augustus is dus vermoedelijk ingegeven door de overtuiging (en dus bekokstoofd op hoog niveau) dat De Roy zo langzamerhand een onoplosbaar probleem aan het worden is. Daarnaast komt dan nog de crisis, waarvan de hete adem nu ook de machthebbers in de nek blaast en de onmogelijkheid om een kabinet samen te stellen. Het kraakt in de voegen van het establishment en door dat gekraak kan mevr. Amsberg vermoedelijk niet meer echt rustig slapen.

De Nederlandse heersende klasse lijkt in paniek te geraken. Die klasse bereidt zich weliswaar al jarenlang voor op wat nu steeds dichterbij lijkt te komen: de ineenstorting van het systeem. Vandaar al die CCTV-camera's, vandaar die vingerafdrukken in de paspoorten, de biometrische gegevens, de vernederende veiligheidspoppenkast op de luchthavens, de preventieve fouilleringen, de stelselmatige bangmakerij door de overheid.

De komende spijkerharde bezuinigingen en de onvermijdelijke prijsverhogingen voor brandstof en voedsel zullen binnenkort het leven voor heel veel Nederlanders flink onaangenaam maken. Een volksoproer zou wel eens gemakkelijk kunnen uitbreken. Een in wezen oplosbaar probleem als de zaak De Roy van Zuydewijn kan er dan echt niet nog eens bijkomen. Bovendien, De Roy weet waarschijnlijk zóveel over het reilen en zeilen ten paleize, alsmede over allerlei achtergronden, dat mevr. Amsberg er niet omheen kan, een soort van regeling met hem te treffen. Doet zij dat niet snel, dan zou zoiets als de zaak De Roy van Zuydewijn wel eens een katalysator kunnen zijn voor de teloorgang van het systeem. Vandaar dit vonnis.

lintjeknippenOp de achtergrond speelt nog een belangrijk thema: het besef lijkt te zijn doorgedrongen tot mevr. Amsberg en haar kliek van getrouwen, dat de dagen van de constitutionele monarchie zijn geteld. Er lijkt niets anders op te zitten dan te opteren voor het ceremoniële koningschap. Wie zijn oor goed te luisteren legt ziet dat de weg hiernaartoe reeds wordt voorbereid. Lambert Giebels bijvoorbeeld, auteur van gedegen biografieën over Soekarno en Beel, houdt in De Greet Hofmansaffaire (Amsterdam: Bert Bakker 2007) een warm pleidooi voor het ceremoniële koningschap. Giebels schrijft: 'Omdat de ceremoniële Koning geen deel is van de regering, en dus geen politieke rol vervult, kan men zich afvragen of zijn functioneren nog wel ministeriële verantwoordelijkheid vereist. Kunnen zijn handel en wandel niet worden overgelaten aan zijn gevoel voor goede smaak?' (p. 304)

Goede smaak? Zeker de goede smaak van omhooggevallen non-valeurs, proleten en schuinsmarcheerders? Juist iemand als De Roy van Zuydewijn vormt voor een dergelijk ceremonieel koningschap een dodelijke bedreiging. Als hij werkelijk eens uit de school zou klappen over de 'goede smaak' van mevr. Amsberg, haar oudste zoon of diens echtgenote, zou alle vertrouwen in een ogenschijnlijk exclusieve ceremoniële functie van de monarch op slag verdwenen zijn. Dat is een risico wat mevr. Amsberg en haar schoenpoetsers op dit moment niet kunnen lopen.

Overigens, wie nog enige illusies koestert over de voordelen van een een ceremoniëel koningschap legge ook zijn oor eens te luisteren bij Giebels. Hij is lovend over de Thaise monarchie: 'Een sprekend voorbeeld is de (voornamelijk ceremoniële) koning van Thailand Bhumipol, met de niet minder geliefde koningin Sirikit. Gedurende de meer dan zestig jaar dat Bhumipol koning is, heeft hij zich door de toewijding aan zijn volk de eretitel “Vader” verworven – in vrijwel iedere woning treft men zijn beeltenis aan. De koning heeft de genegenheid van de boeren verworven door zijn constante inzet voor landbouwverbeteringen, in het stedelijk gebied geniet hij respect wegens zijn wijsheid. Op subtiele wijze weet Bhumipol het wankele evenwicht tussen platteland en stad in stand te houden. (p. 305)'

Geliefd? Vader? Wijsheid? Respect? Die geliefde koning Bhumipol is een ordinaire schurk die militaire staatsgrepen steunt, meewerkt aan onderdrukking van dissidenten en zijn zegen geeft aan de nodige politieke moorden her en der. Ons wacht dan nog een mooie toekomst als dat ceremoniële koningschap er zou komen!

Edwin, laat je in hemelsnaam niet afschepen met een grijpstuiver. En laat je al helemaal niet als werktuig gebruiken om de familie Amsberg aan te laten blijven in een ceremoniële hoedanigheid. Verlos ons van die lui!

leve de republiekProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander