Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Mededeling van het bestuur
Marjan Smits

bestuursmededelingHet zal de oplettende lezer van Pro Republica niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd minder artikelen geplaatst zijn dan normaal. Gewend als u bent om bij Pro Republica een gestage stroom van vlijmscherpe en polemische stukken van de webredactie te mogen ontvangen, is deze relatieve stilte ongebruikelijk. Afgezien van een normale 'zomerdip' -ook de webredactie heeft vakantie nodig!- liggen er ook structurele oorzaken ten grondslag aan deze redactionele luwte; namelijk het vertrek van drie personen.

Bob E1brachtAls bestuur moeten wij u ten eerste inlichten over het tijdelijk vertrek van Bob E1bracht bij Pro Republica met ingang van 16 augustus jl. De redenen hiervoor zijn de volgende. Bob heeft -als geestelijk vader en bezielend inspirator van Pro Republica- de laatste anderhalf jaar met ontzettend hard werken deze vereniging voortvarend op de kaart gezet en de republikeinse zaak in de vaart der volkeren opgestoten. De groei van Pro Republica is van meet af aan omstuimig geweest en Bob is -letterlijk- dag en nacht bezig geweest deze groei te begeleiden. Niet alleen op organisatorisch vlak, maar ook redactioneel was hij de motor en spil van Pro Republica. Dit heeft nu zijn tol geeist en Bob heeft om deze redenen en in goed overleg met het bestuur en de redactie besloten een time-out in acht te nemen in de vorm van een 'sabbatical year'.

Ton BiesemaatOok Ton Biesemaat heeft te kennen gegegeven dat hij Pro Republica -helaas definitief- om persoonlijke redenen verlaat. Ton heeft besloten dat hij zich uitsluitend wil gaan concentreren op het schrijven van enkele specifieke boeken. Ton heeft ons een laatste artikel gestuurd, een uitstekend stuk getiteld 'Gladio en de Oranjes'. Dit artikel zullen we deze week in drie delen plaatsen.

Wil Verhoef-van der KaapWil Verhoef die, in nauwe samenwerking met Bob, het secretariaat en het modereren van de website verzorgde, heeft te kennen gegeven dat zij met ingang van 20 augustus Pro Republica ook tijdelijk verlaat. Het moeten missen van de innige samenwerking met Bob is voor haar reden om pas op de plaats te maken.

Wij wensen Bob veel welverdiende rust toe en een onbekommerd en deugddoend sabbatical year. Pro Republica hoopt hem weer snel terug te zien! Ton wensen wij veel succes met het schrijven van zijn meesterlijke boeken. Hopelijk mogen we in de nabije toekomst toch rekenen op een of meerdere gastartikelen van hun hand! Wij wensen Wil veel succes en hopen dat ze haar tomeloze energie en daadkracht op termijn weer zal aanwenden ten behoeve van Pro Republica. Wij zullen hen allen zeer missen. Rest ons hen te bedanken voor het feit dat ze Pro Republica het levenslicht lieten zien en voor hun niet aflatende inzet voor de goede zaak!

Marjan SmitsHans VogelOp bestuurlijk en redactioneel heeft het vertrek van Bob,Ton en Wil uiteraard grote consequenties. Om die reden is -voorafgaand aan het vertrek van Bob, Ton en Wil en in nauw overleg met hen- het bestuur versterkt met een nieuwe ad interim voorzitter (Marjan Smits) en de webredactie met een nieuwe redacteur (dr. Hans Vogel). Marjan Smits is bedrijfskundige en organisatie­psychologe. Het zal tot haar taak behoren de snelle groei die Pro Republica te beurt valt, organisatorisch goed te begeleiden en de communicatie naar de leden ter hand te nemen. Hans Vogel is historicus. Hij heeft een tiental boeken op zijn naam staan en is overtuigd republikein.

Kees Lafeber en Hans Vogel zullen voortvarend overgaan tot versterking van de webgelederen van Pro Republica met uitmuntende schrijvers. Hiertoe worden al oriënterende gesprekken gevoerd met enkele personen.

Bestuurlijk zal het zwaartepunt op dit moment in eerste instantie komen te liggen op uitbreiding van de organisatie en in tweede instantie op communicatie naar de leden. Het bestuur zal zeer binnenkort de leden uitnodigen zich aan te melden voor medewerking aan de organisatie (voor zover ze dat al niet gedaan hebben op de vergadering van 12 december 2009). Ook mogen de leden een annonce verwachten van een Algemene Leden Vergadering, die gehouden zal worden in het voorjaar van 2011. Bovendien zal het bestuur binnenkort verslag doen van een aantal belangrijke zaken die spelen, zoals het congres in Stockholm en de voortgang van internationale Europese samenwerking, de TNT-affaire, de financiën etc. etc.

Namens het bestuur

Marjan Smits, voorzitter

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander